Majac na uwadze potrzebę modernizacji- ważnego dla licznych gmin Zamojszczyzny i miasta Zamościa -wysypiska śmieci funkcjonującego w  Dębowcu, poseł poparł inicjatywę samorządową budowy nowego zakładu. Mając na uwadze w/w cel wraz z przedstawicielami samorządu uczestniczył w spotkaniach w Ministerstwie Środowiska oraz popierał projekt w formie pisemnej. Efektem podjętych starań była decyzja rządu PiS- LPR- Samoobrona o wpisaniu wniosku na listę  inwestycji do realizacji w ramach zadań dofinansowywanych z funduszy unijnych. Potwierdzeniem tego wspólnego sukcesu było pisemne podziękowanie dla posła za skuteczne wsparcie projektu od Prezesa PGK zamieszczone w lokalnej prasie.
Niestety z chwilą przejęcia władzy przez koalicję PO-PSL, w 2008r. został z niej skreślony. Poniżej przykłady działań po podjęciu niekorzystnej dla Zamościa i regionu decyzji.

08.02.2008r. - interpelacja poselska do Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie podania konkretnych przyczyn skreślenia z listy podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu PGK Sp. z o.o. w Zamościu dotyczącego budowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dębowcu, a także podania konkretnych przyczyn skreślenia z listy rezerwowej projektów Gminy Zamość dotyczących kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej; poruszenie m.in. kwestii zabezpieczenia równego dostępu do pomocy również mniejszym samorządom
18.02.2008r. -  pismo do Prezydenta Miasta Zamość z informacją o podjętych działaniach: spotkanie z Wiceministrem Środowiska, Panem Stanisławem Gawłowskim, interpelacja do Min. Rozwoju Regionalnego
11.03.2008r. - odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Pana Janusza Mikuły
12.05.2008r. - pismo do Prezydenta Miasta Zamość z informacją o odpowiedzi Min. Rozwoju Regionalnego
    Poseł wyraża przy tym zdumienie i żal związane z nieskutecznością działań władz miasta Zamościa w kierunku utrzymania powyższego zadania inwestycyjnego przez nowy rząd PO- PSL. Tym bardziej, że mieszkańcy Zamościa i regionu zauważają dobrą pozycję władz samorządowych wśród w/w sił politycznych potwierdzoną  także poprzez współprace władz miasta z PO i PSL, także na gruncie lokalnym.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010