Dnia 24 sierpnia 2013r. w miejscowości Oleśniki (gm. Trawniki, powiat świdnicki) odbyła się uroczystość 150. rocznicy bitwy pod Fajsławicami, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych Gminy Fajsławice, Szkołę Podstawową w Oleśnikach, OSP Oleśniki oraz Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie.
   Uroczystość zorganizowana staraniem w/w środowisk jest owocem społecznej inicjatywy popartej przez posła Sławomira Zawiślaka, który już w styczniu br. wszedł w skład Społecznego Komitetu Obchodów 150. rocznicy bitwy pod Fajsławicami w powstaniu styczniowym, którego Przewodniczącym został Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic Pan Adam Polski. Poseł S. Zawiślak wraz z delegacją członków w/w Komitetu na styczniowej sesji Rady Gminy Fajsławice ogłaszając społeczną wolę zorganizowania uroczystości, zaprosił do współpracy także władze samorządowe gminy Fajsławice.
   Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 Mszą św. w Kościele Parafialnym  w Oleśnikach, którą odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz Jerzy Wesołowski.
   Następnie w sali OSP w Oleśnikach odbyła się sesja popularno-naukowa dotycząca powstania styczniowego i bitwy pod Fajsławicami, która rozpoczęła się projekcją dokumentalnego filmu historycznego TVP Historia pt. „Rok 1863" oraz promocją najnowszej pozycji wydawniczej przygotowanej pod redakcją Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic Pana Adama Polskiego "Fajsławice 24 VIII 1863".
   W swoim wystąpieniu poseł złożył gratulacje organizatorom uroczystości tak pięknych efektów pracy patriotycznej, szczególnie ważnej dla utrwalania historii regionu, podnoszenia pamięci ofiarnego patriotyzmu narodu polskiego, także przedstawicieli społeczności lokalnej. Zauważył, że Organizacja obchodów 150 rocznicy tego szczególnego wydarzenia historycznego, jest również przejawem siły, skuteczności działania społeczeństwa obywatelskiego funkcjonującego na terenie Gminy Fajsławice i Trawniki. Cieszy to tym bardziej, że odpowiedzialna za wychowanie historyczne narodu obecna koalicja rządząca PO-PSL odrzuciła projekt godnego upamiętnienia 150. rocznicy zrywu niepodległościowego poprzez ustanowienie 2013r. Rokiem Powstania Styczniowego.
   W tym kontekście pogratulował władzom Towarzystwa za skuteczne przeprowadzenie projektu nadania Szkole Podstawowej w Fajsławicach imienia Powstańców Styczniowych (uroczystość planowana jest na 7 września br).
   Poseł  na ręce Prezesa TPF Pana Adam Polskiego  przekazał okolicznościowy list gratulacyjny.

   Kolejnym punktem programu uroczystości był  rajd autokarowy szlakiem miejsc związanych z bitwą pod Fajsławicami (miejsce po „Gęsiej Karczmie" w pobliżu mostu na rzece Wieprz, wieś Oleśniki, Kolonia Oleśniki, Trawniki, Biskupice-mogiła powstańcza na cmentarzu parafialnym, Boniewo-pomnik na polu bitwy, stary cmentarz w Fajsławicach).Na zakończenie uroczystości uczestnicy uroczystości złożyli na mogiłach  powstańców wieńce i wiązanki kwiatów.

   W uroczystościach w Fajsławicach udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak,  Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Pan Zbigniew Twaróg, Zastępca Wójta Gminy Trawniki Damian Daniel Baj, Adam Polski- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, Grzegorz Lipa- asystent społeczny posła i jednocześnie Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, były poseł na Sejm RP z terenu powiatu krasnostawskiego Pan Henryk Młynarczyk, przedstawiciele NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych z terenu Gminy Fajsławice, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach Pani Bernarda Grochecka, mieszkańcy gmin Fajsławice i Trawniki.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010