Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Współczesne nowoczesne rolnictwo krajów UE, dla zapewnienia uczciwej, równej dla rolników wszystkich państw członkowskich konkurencji na rolnym rynku, zapewnienia dochodu za ciężką pracę rolników – obchodzącym święto plonów polskim rolnikom dziękuję za trud pracy – niedrogiej, zdrowej dla konsumentów żywności, powinno być poprzez starania rządów krajów UE, też polskiego, dofinansowywane środkami finansowymi zapewnionymi w budżetach: unijnym finansującym wspólną politykę rolną, krajowych państw członkowskich dodatkowo wspierających swoich rolników.
W związku z tym jako poseł zgadzający się z coraz powszechniejszą, prawdziwą opinią podnoszącą liczne klęski i złe decyzje rządu PO–PSL w kwestiach ważnych dla polskich rolników proszę o odpowiedź na pytania:


1. Czy zauważa pan fakty, że wynikiem negocjacji na rzecz pozyskania środków unijnych w ramach WPR było uzyskanie dofinansowania dla polskiego rolnictwa – wprowadzonego w 2003 r. przez PSL i SLD do UE na superniekorzystnych warunkach, zostawionego obecnie w tym problemie bez podjęcia skutecznych negocjacji o wyrównanie dopłat bezpośrednich – przez rząd PiS (WPR 2007–2013) w wysokości ok. 36 mln euro, tj. ponad 7 mld rocznie (ok. 3 mld na dopłaty bezpośrednie i ok 2 mld euro na rozwój obszarów wiejskich), przez rządzący już 6 lat rząd PO–PSL (negocjacje WPR na lata 2014–2020) w wysokości znacznie niższej, tj. proszono o 34,5 mld euro, wywalczono zaledwie 28,5 mld euro, tj. 6 mld mniej, czyli o ok. 2 tys. zł mniej na każdy z 14 mln ha polskiej ziemi?
Mimo niby-kryzysu Hiszpania, Grecja dostały więcej, a więc można było skutecznie negocjować. Według PiS polskim rolnikom na lata 2014–2020 należały się z UE 42 mld euro, tj. 36 mld z poprzedniej perspektywy plus po l mld rocznie, tj. 7 mld na wyrównanie dopłat bezpośrednich.

2. Kiedy rząd PO–PSL i pan minister poinformują rolników, że w rządowym projekcie ustawy nowelizującej budżet na rok 2013 (druk sejmowy nr 1625, załączniki, tabela, strona 279) zapisano zmniejszenie dofinansowania polskiego rolnictwa – zauważyli ten zapis przedstawiciele PiS – potwierdzające fiasko negocjacji unijnych i nieprzychylność budżetu państwa polskiego dla rolników większe, niż się niedawno spodziewaliśmy?
Budżet: 2013 r.: 28 885 811 zł – suma wydatków na WPR; 23 343 485 zł – środki unijne; 5 542 326 zł – dopłaty z budżetu krajowego.
Budżet 2014 r.: 27 589 987 – suma wydatków na WPR; 23 047 625 – środki unijne; 4 542 362 – dopłaty z budżetu krajowego.
Budżet 2015 r.: – uwaga, już funkcjonuje pełny budżet unijny w nowej perspektywie finansowej WPR – 19 518 005 – suma wydatków na WPR; 17 896 565 – środki unijne; 1 621 442 – dopłaty z budżetu krajowego.

3. Dlaczego o potrzebie równości unijnych praw także dla polskich rolników najtrudniej jest przekonywać rząd w Warszawie, bo już w Strasburgu, m.in. dzięki pracy eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, m.in. wiceprzewodniczącego unijnej Komisji Rolnictwa J. Wojciechowskiego, dzięki zgłaszanym wielokrotnie korzystnym dla polskich rolników wnioskom i poprawkom do uchwał Parlamentu (np. poprawka 500. w Komisji Rolnictwa, poprawka 127. na sesji plenarnej europarlamentu), Parlament Europejski przegłosował w bieżącym roku III i w efekcie przelicytował z własnej woli o 7,7 mld euro polski rząd poprzez uchwalenie w rozporządzeniu propozycji przekazania 36,3 mld euro dla polskich rolników – 22, l mld euro na dopłaty bezpośrednie i 14,2 mld euro na rozwój obszarów wiejskich?
Czy ten negocjacyjny atut wykorzysta rząd PO–PSL, który do dzisiaj przekonuje polskich rolników, opinię publiczną, że wystarczy nam 28,5 mld euro wynegocjowanych na szczycie przywódców UE, że to i tak dużo, wręcz że polska wieś otrzymała najwięcej?
Pamiętajmy, że ostateczny kształt wspólnej polityki rolnej i wielkość jej budżetu będą przedmiotem negocjacji między Parlamentem i Radą, jak również przedmiotem osobno podejmowanych decyzji co do całego wieloletniego budżetu UE.

4. Dlaczego zmniejszane jest dofinansowanie polskiego rolnictwa z polskiego budżetu?
Rząd PiS w budżecie na 2007 r. na wydatki na rolnictwo przeznaczył 12,57% budżetu. W planie wydatków na ten sektor w budżecie rządu PO–PSL na 2013 r. przeznaczono 8,39%. Ponadto w ramach tegorocznych cięć budżetu MRiRW zgodziło się na wielkie uszczuplenie ww. kwot o ok. 400 mln zł.
Ponadto oszczędności w rolnictwie wprowadza się w pozostałych częściach budżetowych, takich jak np. rezerwy celowe, budżety województw. W sumie chodzi o kwotę 1 mld zł.
Proszę o informację, gdzie w budżecie państwa wskazane zostały oszczędności w sektorze rolnym z wykazaniem kwot.

Uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi w formie pisemnej. Dziękuję.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010