Dnia 8 września br. w Gorzkowie (powiat krasnostawski) odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, ks. kanonika Janusza Świtaja- Proboszcza Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie, Weterana AK mjr. Romana Władysława Bara- Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków, w V rocznicę odsłonięcia i poświęcenia tablicy „Dla Pamięci...Ku Przestrodze...", zorganizowane przez Prezesa Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Gorzkowie Pana Zbigniewa Żurka i jego członków, oraz Zarząd Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan-Sybiraków.
W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe reprezentujące: ŚZŻAK Okręg Zamość- tj. jego 30 Kół Rejonowych, Środowisko Borowiczan- Sybiraków, Sybiraków Powiatu Krasnostawskiego, ŚZŻAK Okręg Zamość  Koło Rejonowe w Gorzkowie, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Skierbieszowie, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Rudniku, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Żółkiewce, Polskiego Związku Łowieckiego Koło 81 Sarna w Gorzkowie, Gimnazjum nr 1 w Lublinie im. St. Konarskiego, Gimnazjum nr 2 im. Mjr St. Sokołowskiego w Zakręciu.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.12.00 uroczystą Mszą św. w Kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie, którą odprawił ks. kanonik Janusz Świtaj- proboszcz miejscowej parafii. Część artystyczną, wykonaną w trakcie Mszy św., przygotowała młodzież Gimnazjum w Gorzkowie pod opieką Pani Alicji  Żurek.
W czasie uroczystości Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z Wiceprezesami mjr. Tadeuszem Kopciem i mjr. Michałem Kręglickim w podziękowaniu za wieloletnią skuteczną pracę patriotyczną odznaczyli Odznaką Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość:
mjr. Romana Władysława Bara- Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków.
Zbigniewa Żurka-Prezesa Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Gorzkowie
W trakcie uroczystej Mszy św. delegacje, w tym także Prezes ŚZŻAK O/ Zamość Poseł S. Zawiślak wraz z  członkami  Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość złożyli kwiaty pod wmurowaną w Kościele  p.w. św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie tablicą pamiątkową poświęconą żołnierzom AK, aresztowanym i uwięzionym w sowieckich łagrach. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Krasnegostawu i  złożyli wieńce przy tablicy poświęconej żołnierzom AK i BCh w Kościele Matki Bożej Pocieszenia  w Krasnymstawie. Wieńce złożono i zapalono znicze także na grobie  zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa legendarnego dowódcy partyzanckiego mjr. Stanisława Sokołowskiego ps. „Rolnik", który znajduje  się na cmentarzu Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Młodzież z Gimnazjum w Gorzkowie złożyła wieńce na pomniku pomordowanych partyzantów BCh w Niemienicach.
Uroczystości zakończyło spotkanie Weteranów AK-  Borowiczan  oraz zaproszonych gości w Leśniczówce w lesie Niemienice.
Warto przypomnieć, iż w/w uroczystość przypomina tę, która odbyła się 5. lat temu, 7 września 2008r. Wtedy to z inicjatywy Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan–Sybiraków oraz ówczesnego Zarządu i członków Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Gorzkowie, m.in. śp. Edwarda Żurka i śp. Henryka Pielacha oraz Zbigniewa Żurka w miejscowym Kościele Parafialnym została uroczyście odsłonięta w/w tablica. Uroczystość przywołuje pamięć o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego szczególnie Armii Krajowej -późniejszych Sybirakach, więźniach sowieckich łagrów nr 270 w Borowiczach i nr 531 w Swierdłowsku.
W uroczystości udział wzięli Weterani Armii Krajowej, zaproszeni goście m.in. kombatanci Armii Krajowej- Sybiracy: Tadeusz Borowski, poseł na Sejm RP- Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość  Sławomir Zawiślak, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Pan Krzysztof Szwal, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pan Krzysztof Juściński, Urzędu Miasta Lublin Pan Zdzisław Niedbała, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Pan Artur Sysa, Przewodniczący Rady Gminy Gorzków Pan Waldemar Krzyżanowski oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele społeczności lokalnej, delegacje młodzieży reprezentujące młodzież szkolną ze szkół w Gorzkowie, Zakręciu, Lublinie.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010