W związku z nieobecnością Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Premiera J. Kaczyńskiego, spowodowaną nieprzewidzianą chorobą,  poseł S. Zawiślak jako szef struktur wojewódzkich PiS na terenie Lubelszczyzny, spotkał się z mieszkańcami powiatu krasnostawskiego i regionu. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych partii oraz ponad 200 mieszkańców odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie.
W trakcie spotkania poseł przywołując przykłady w sposób krytyczny ocenił  sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju pod rządami PO- PSL oraz przedstawił propozycje prorozwojowych rozwiązań zawartych w  programach  przygotowanych przez PiS tj. gospodarczym i rolnym (dostępne także w Internecie na stronie partii ), oraz projektach ustaw w dużej części złożonych już do Marszałek Sejmu RP. Zauważył, że PiS uzgadniał te rozwiązania z ekspertami- przedstawicielami różnych środowisk oraz stroną społeczną.
Negatywnie oceniajac efekty działalności polskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej, podniósł m.in. złe wyniki negocjacji z UE w kwestii zabezpieczenia  finansowania Wspólnej Polityki Rolnej. Efektem tego jest duże zmniejszenie środków na dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Z dokumentów rządowych wynika, że np. w samym roku 2015 rolnicy otrzymają dopłaty mniejsze o ok 9 mld zł. Poseł zapelował do obecnej władzy o poparcie wysiłków europosłów PiS w tym wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa PE Janusza Wojciechowskiego, oraz  władz PiS nieustających w działaniach na rzecz zwiększenia środków UE na WPR 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie polskiego rolnictwa.
Zapewnił, że mając na  uwadze tragiczną sytuację w kraju, spowodowaną złą jakością kilkuletnich rządów koalicji PO-PSL  (potwierdzają ten fakt ostatnie kilkusettysięczne manifestacje w Warszawie ), jedyna  partia opozycyjna wobec obecnej władzy, tj. Prawo i Sprawiedliwość  jest przygotowane do przejęcia odpowiedzialności za kraj. Mimo przekonania że obecna władza wykorzystując różne możliwości nie zdecyduje się na wcześniejsze wybory, zaapelował o wzmacnianie działań PiS, tworzenie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego kontrolujacego przedstawicieli władzy; jak podkreślił, w tym i samorządowców, którzy na naszym terenie często powiązani przynależnością partyjną z aktualną władzą nieuczciwie udają opozycję zamiast brać odpowiedzialność za jakość rządów koalicji PO-PSL.
Jako Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej PiS poseł poinformował zebranych o aktywności lokalnych struktur partii m.in.  w dyskusji na temat kształtu-przygotowywanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego- ważnych dla przyszłości regionu dokumentów gospodarczych. Aktualnie złożone zostały do wiadomości Marszałka i opinii publicznej merytoryczne oceny i wnioski LRR PiS dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020, aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji, oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zapewnił, że mimo odrzucenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego ( koalicja PO-PSL) złożonej przez LRR PiS pisemnej propozycji współpracy członkowie PiS, w kontakcie z przedstawicielami mieszkańców Lubelszczyzny, dalej będą kontynuować swoją pracę dla dobra regionu. Zaapelował do zebranych o aktywność, zgłaszanie swoich propozycji i uwag do przedstawicieli władz wojewódzkich, regionalnych, powiatowych i gminnych Prawa i Sprawiedliwości.
Jak podkreślił mieszkańcy ziemi krasnostawskiej  doświadczeni złymi decyzjami obecnego rządu tak w sektorze rolnym (m. in. dużym podniesieniem wieku emerytalnego dla kobiet, niekorzystnymi finansowo działaniami na rynku tytoniu, zbóż itp ), jak i gospodarczym ( m.in. likwidacja zakładów pracy m.in. Rejonu Energetycznego, PKS sp. z o.o )  powinni swoje słuszne oczekiwania odważnie zgłaszać tak obecnej nieskutecznej władzy, jak i działaczom PiS, którzy po wygranych wyborach będą mogli je zrealizować.
Na zakończenie swojego wystąpienia poseł S. Zawiślak dziękując zebranym za przybycie, zadane pytania, zwrócił się do wszystkich społecznych środowisk  z propozycją współpracy dla wygrania przez PiS przyszłorocznych wyborów samorządowych i do Parlamentu UE. Zachęcał także do skorzystania z oferty biura poselskiego PiS w Krasnymstawie.

Czytaj artykuł prasowy->

Źródło Nowy Tydzień Chełmski

politycy-w-szkole
politycy-w-szkole

Pobierz galerię

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010