W związku z podjętymi przez Księdza Prałata Romana Marszalca, Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie staraniami o  pozyskanie funduszy na renowację kościoła,  poseł na Sejm Sławomir Zawiślak zwrócił się do Dyrektora Departamentu  Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z pismem popierającym złożony wniosek.

Kościół w Krasnobrodzie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek świątyni został wybudowany w latach 1690-1699 w stylu barokowym wg projektu Jana Michała Linka. Kościół parafialny w Krasnobrodzie stanowi główne centrum kultu maryjnego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i stale gości liczne rzesze pielgrzymów.
Z uwagi na zły stan techniczny niezbędne było wykonanie pilnych prac  restauratorskich i budowlanych. Zostały one zaplanowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji. Szczególnie istotna jest wymiana pokrycia dachowego, likwidacja uszkodzeń w izolacji budynku, które powodują stałe zawilgocenie ścian świątyni oraz utratę jej walorów estetycznych.
Z uwagi na fakt, iż administrująca obiektem parafia pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie nie jest w stanie udźwignąć tak dużego przedsięwzięcia finansowego konieczna była pomoc finansowa Państwa.
Mając na uwadze powyższe, poseł Zawiślak zwrócił się do Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wnikliwe rozpatrzenie w/w wniosku, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe priorytet I Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych, i w miarę możliwości jego pozytywne roztrzygnięcie.
Efektem merytorycznego rozpatrzenia złożonego wniosku było przyznanie finansowego wsparcia w/ w inwestycji, która została ostatecznie zrealizowana.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010