Otwarcia konferencji i powitania gości dokonał Burmistrz Wojciech Żukowski. Wśród kilkudziesięciu osób, które przyjęły zaproszenie organizatorów znależli się samorządowcy, w tym m.in. Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Fila, Wójt Gminy Telatyn Elżbieta Witkowska, Przewodniczący Rady Miasta Tomaszowa Lubelskiego Mirosław Fus, przedsiębiorcy z Prezesem Tomaszowskiego Forum Gospodarczego Jackiem Sikorą, przedstawiciele nauki z Dziekanem Wydziału Zamiejscowego KUL w Tomaszowie Lub. prof. dr. hab. Pawłem Marcem oraz reprezentanci innych środowisk.
W czasie swojego wystąpienia poseł Sławomir Zawiślak podkreślił, że celem konferencji jest wsparcie samorządów, przedsiębiorców i pozostałych kreatywnych środowisk Zamojszczyzny w realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów w oparciu o zasadę zrównoważnego rozwoju i rozwoju niszowego społeczeństw lokalnych. Ważnym tego elementem jest pomoc w wykorzystaniu możliwości skutecznego pozyskania środków unijnych i krajowych.

W ramach konferencji, która 16 października 2013r. odbyła się w Sali Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski zostały wygłoszone następujące referaty:

Krajowe środki pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego - przegląd dostępnych programów krajowych i unijnych – Michał Piskorz
Uwarunkowania makroekonomiczne i finansowe rozwoju przedsiębiorców – dr Kazimierz Kujda
Współpraca przedsiębiorców i środowiska akademickiego w zakresie projektów inwestycyjnych – dr Andrzej Kurnicki
Informacja o mediach – Grzegorz Tomaszewski

W dalszej części konferencji odbyła się merytoryczna dyskusja z udziałem uczestników konferencji, podnosząca najważniejsze potrzeby samorządów, oczekiwania przedsiębiorców, kluczowe problemy beneficjentów funduszy unijnych oraz istotne bariery administracyjne przy realizacji prorozwojowych wniosków.
Uczestnicy konferencji, na jej zakończenie zgłosili wniosek podnoszący potrzebę zorganizowania warsztatów przygotowujących do skutecznego pozyskania środków zewnętrznych. Wniosek został przyjęty- organizatorzy stwierdzili, że po rozpoznaniu kierunków zapotrzebowania takie warsztaty zorganizują.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010