Uprzejmie informujemy, iż dnia 17 października br. poseł Sławomir Zawiślak, razem z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego, wziął udział w społecznym proteście przeciwko wstrzymaniu budowy obwodnicy miasta.
Od wielu już lat kolejne władze Tomaszowa Lubelskiego podejmują działania w celu realizacji w/w inwestycji. Inwestycja zapisana do realizacji pośród 70 obwodnic na terenie kraju za poprzedniego rządu została przez koalicję PO-PSL zdjęta z planów budowy, mimo że od 2010 r. nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć budowę obwodnicy. Przeprowadzono wywłaszczenia terenu pod budowę, po poniesieniu kolejnych kosztów władze m.in. miasta posiadają wszelkie decyzje w tym zakresie, w tym pozwolenie na budowę. W chwili obecnej potrzeba tylko odpowiedniej decyzji na szczeblu rządowym. Niestety, mieszkańcy Tomaszowa, ze zdumieniem i rozczarowaniem przyjęli informację o dokonanych przez Radę Ministrów w dniu 1 października br. kolejnych zmianach w programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. W w/w programie, a dokładnie w jego załączniku przygotowanym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ostatecznie pośród 12 tego typu inwestycji nie ujęto budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, służącej także licznym kierowcom krajowym i zagranicznym zmierzającym na terytorium Ukrainy.
Należy wskazać, iż poseł Sławomir Zawiślak, popierając władze samorządowe Tomaszowa Lubelskiego, podejmował kilkukrotnie interwencje poselskie w przedmiotowej sprawie. I tak, np. dnia 7 stycznia 2011r. poseł złożył do Ministra Infrastruktury zapytanie w sprawie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, a 17 grudnia 2012r. skierował do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka kolejne zapytanie w w/w sprawie. Sprawą zainteresował także posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, którzy w trakcie prac klubowych m.in w Komisji Infrastruktury podnosili potrzebę realizacji zatwierdzonych w latach rządów PiS inwestycji, w tym w/w obwodnicy.

Czytaj->

Źródło Tygodnik Zamojski

Czytaj->

Źródło Kronika Tygodnia 

Czytaj->

Źródło mmZamosc

Czytaj zapytanie poselskie->

Czytaj zapytanie poselskie->

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010