Budowa Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II

Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 grudnia 2013r. w trakcie  56. posiedzenia Sejmu RP poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w sejmowej debacie nad projektem budżetu Państwa na 2014r.

W czasie swojego przemówienia wniosił o dofinansowanie budowy Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (przygotowanie docelowej dokumentacji branżowej, nadzór inwestorski oraz wykonanie części prac budowlano-konstrukcyjnych) na kwotę 10 mln zł; pytał również o zabezpieczenie funduszy na budowę dróg lokalnych.

Warto przypomnieć, że poseł zgłosił tę poprawkę, po raz kolejny, tym razem do budżetu Państwa  na 2014 rok. Pod w/w poprawką, oprócz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z terenu Lubelszczyzny podpisali się m.in.: Wiceprezes PiS poseł Mariusz Kamiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS poseł Joachim Brudziński, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, poseł Krzysztof Jurgiel, poseł Stanisław Ożóg, poseł Jacek Sasin.

Warto przypomnieć, iż budowa w Zamościu nowoczesnego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych była już zgłaszana przez posła S. Zawiślaka do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok. Niestety, wówczas nie uzyskała ona poparcia posłów z innych ugrupowań politycznych, w tym także reprezentujących mieszkańców naszego regionu w Sejmie RP. Poseł wyraża nadzieję, iż, być może, tym razem będzie inaczej i w końcu posłowie koalicji rządzącej PO-PSL zagłosują za przyjęciem w/w poprawki, co umożliwi budowę w Zamościu tak potrzebnego mieszkańcom Zamojszczyzny w/w Ośrodka.

Warto dodać, że poseł jako Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej PiS, Prezes Zarządu Okręgowego PiS Okręg Nr 7 - Chełm współuczestniczył przy przygotowywaniu innych ważnych dla Lubelszczyzny poprawek regionalnych, które w głosowaniu poprze licząc, że wreszcie po raz pierwszy posłowie koalicji rządzącej z terenu Lubelszczyzny skutecznie przeforsują chociaż jedną z nich. Ostatnią poprawką regionalną przyjętą do realizacji w ramach Budżetu państwa była poprawka posła Jana Łopaty ( PSL), która została wsparta przez wszystkich posłów PiS z terenu Lubelszczyzny- przekazywała 20 mln zł na budowę obwodnicy Lublina w budżecie rządu PiS z 2007 roku.

 

*W załączeniu: Kopia poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010