Jednym z bardzo ważnych aspektów prowadzonej pracy poselskiej posła Sławomira Zawiślaka jest wspieranie środowiska emerytów i rencistów, skupionych m.in. w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W podziękowaniu za udzielaną pomoc, w uznaniu zasług dla w/w Związku decyzją z dnia 28 lipca 2011r., Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przyznał posłowi Złotą Odznakę Honorową. Została ona wręczona przez Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Zamościu Pana Bronisława Witkowskiego w trakcie spotkania przedstawicieli licznych kół regionalnych Związku w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.
Poseł uczestniczący od wielu lat w uroczystych obchodach Światowego Dnia Inwalidy, dziękując za wyróżnienie, złożył wszystkim emerytom, rencistom i inwalidom najlepsze życzenia.
Należy ponadto przypomnieć, że poseł przygotował projekt zmiany -ważnej także dla w/w środowiska - ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Niestety projekt ten - rozwiązujący problem nieudzielania należnych ulg przez część przewoźników prywatnych świadczących usługi w transporcie samochodowym- został głosami posłów koalicji PO-PSL odrzucony w trakcie obrad specjalnie powołanej sejmowej podkomisji.
Poseł deklaruje, iż w dalszym ciągu będzie utrzymywał współpracę z zasłużonym dla Rzeczypospolitej środowiskiem oraz wspierał je na miarę swoich możliwości.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010