Poseł Sławomir Zawiślak wyraził swój stanowczy sprzeciw przeciwko przekazywaniu środków na programy promujące ideologię gender. Wg posła jest to zjawisko wysoce niebezpieczne i szkodliwe, godzące m.in. w konstytucyjnie zagwarantowane prawa - prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego oraz prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

 Swoje zastrzeżenia i obawy, wynikające w głównej mierze z troski o zapewnienie właściwej ochrony przed szkodliwą seksualizacją zagrażająca zwłaszcza najmłodszemu pokoleniu  obywateli, przedstawił m.in. w piśmie do Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Krzysztofa Hetmana.

Z kolei wobec niepokojących informacji napływających do Posła od dyrektorów szkół publicznych w Lublinie, w związku z wywoływaniem na nich presji przez dziennikarzy jednej z gazet odnośnie odejścia od tradycji przygotowywania jasełek bożonarodzeniowych w tychże placówkach poseł  mając na uwadze zapewnienie swobodnego kultywowania w szkołach tradycji chrześcijańskich i narodowych, nieodłącznie wpisanych w chrześcijański system wartości, złożył interpelację poselską do  Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, licząc na  rozwianie wszelakich wątpliwości dotyczących tego zagadnienia.

            Dnia 14 stycznia 2014r. poseł Sławomir Zawiślak otrzymał odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację w sprawie możliwości swobodnego kultywowania w szkołach publicznych tradycji chrześcijańskich i narodowych, skierowaną dnia 13 grudnia 2013r. do Minister Edukacji Narodowej Pani JoannyKluzik-Rostkowskiej.

W w.w odpowiedzi czytamy: […] „ Przepisy art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej zapewniają każdemu wolność religii, która obejmuje m.in. wolność wyznania oraz uzewnętrzniania, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie […]”.

Z treści w.w odpowiedzi można wysnuć oczywisty wniosek (wydaje się, iż niestety nie dla wszystkich uczestników życia społecznego), iż każdy ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo, w tym także dyrektorzy placówek edukacyjnych, do organizowania uroczystości, które swoim charakterem, treścią będą nawiązywały do m.in. tradycyjne obchodzonych w naszym kraju m.in. świąt Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkanocnych.

Czytaj->

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010