Informujemy, że poseł s. Zawiślak, już od trzech kadencji pracujący w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy, w trakcie posiedzenia 4-5XI b.r w Kijowie poparł ideę przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. 

Jednocześnie popierając wnioski organizacji pozarządowych reprezentujących aktywne społeczeństwo obywatelskie na terenie Lubelszczyzny, poparł starania polskiej delegacji wnoszącej o skuteczne usprawnienie funkcjonowania przejść granicznych z Ukrainą.

Załączony poniżej skan deklaracji przyjętej 4 listopada br. w Kijowie w trakcie VII Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawia pełen zakres wynegocjowanego wspólnie stanowiska w tym podnoszącego potrzebę tworzenia nowych przejść granicznych.

Podczas pobytu w Kijowie poseł S. Zawiślak towarzyszył Wicemarszałkowi Sejmu RP Markowi Kuchcińskiemu podczas uroczystości otwarcia wystawy poświęconej powstaniu styczniowemu na Ukrainie. W trakcie w/w uroczystości odbywającej się na terenie kijowskiej Cytadeli obaj parlamentarzyści złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą przywódców powstania na Ukrainie.
            Warto dodatkowo podkreślić, że S. Zawiślak jako poseł na Sejm RP i jednocześnie jako przewodniczący wojewódzkich struktur PiS, obecny na sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego dnia 28 października b.r., z zadowoleniem przyjął przyjęte w w/w sprawie stanowisko Sejmiku. Zostało ono zgłoszone podczas obrad przez Klub Radnych PiS w odpowiedzi na pisemny wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej z Tomaszowa Lubelskiego.

Poseł ma nadzieję, że starania m.in. polskich parlamentarzystów, samorządowców oraz organizacji pozarządowych o wzmocnienie wzajemnych relacji ( także gospodarczych ) zostaną skutecznie poparte przez polski rząd i wdrożone do realizacji we współpracy ze stroną ukraińską.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010