Od czasu podjęcia przez rządzącą koalicję PO-PSL bardzo niekorzystnej dla jednostek samorządu terytorialnego Lubelszczyzny decyzji o nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na mocy której w przyszłym roku dofinansowanie budżetu Sejmiku Województwa Lubelskiego miało być o 14 mln zł niższe niż obecnie,  poseł Sławomir Zawiślak podjął szereg działań celem  utrzymania dotychczasowego w/w dofinansowania z tytułu " janosikowego".

Przygotowane stanowisko w tej sprawie poseł, pod koniec października 2013r.,  przesłał do wiadomości samorządowców Lubelszczyzny oraz zostało ono przekazane za pośrednictwem mediów do wiadomości opinii publicznej- w załączeniu. 

W przedmiotowej sprawie poseł skierował także stosowne pisma, z prośbą o wyrażenie opinii w kwestii wprowadzenia zmian do w.w ustawy, do stowarzyszeń zrzeszających samorządowców Lubelszczyzny, m.in. Związku Gmin Lubelszczyzny, Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Poseł wielokrotnie brał również udział w sesjach samorządowych, w czasie których informował o złych finansowych konsekwencjach, wynikających z ew. zatwierdzenia w/w decyzji oraz apelował o lobbowanie u posłów Lubelszczyzny wybranych z list PO- i PSL na rzecz zmiany tego rozstrzygnięcia. I tak poseł uczestniczył:

- dnia    28 października br. w sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego; kontynuacją uczestnictwa w sesji było pismo przesłane dnia 25.11.2013r. do  Przewodniczącego Sejmiku Województwa  Lubelskiego pana Tomasza Zająca z prośbą o wyrażenie stanowiska radnych sejmiku, w w/w sprawie, w formie stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego- pismo w załączeniu.

- dnia 30 października br. w XXXVIII sesji Rady Gminy Zamość

-dnia 25 listopada br. w XXXV sesji Rady Miasta Zamość,

- dnia 27  listopada br. w sesji Rady Powiatu Zamojskiego.

 

26 listopada poseł wziął udział w konferencji radnych i członków władz powiatowych PiS w Biłgoraju, której tematem był m.in. apel do władz samorządowych o wsparcie podjętych przez posła działań na rzecz powstrzymania prac koalicji PO-PSL zagrażających zmniejszeniem subwencji wyrównawczej  tzw. „janosikowego” dla Lubelszczyzny.

W przedmiotowej, dnia 25 listopada br., sprawie stosowną uchwałę, przesłaną do mediów i wiadomości mieszkańców regionu, podjął także Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości nr-7-Chełm, którego poseł jest Prezesem-uchwała w załączeniu. Ponadto sprawa ta była również przedmiotem konferencji prasowej członków Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się 28 listopada br. w Lublinie, w siedzibie Zarządu Okręgowego PiS nr 6 w Lublinie, a wzięli w niej udział: Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej poseł Sławomir Zawiślak, sekretarz LRR PiS poseł Adam Abramowicz oraz członek LRR PiS poseł Jerzy Rębek.

Poseł wyraża zadowolenie, że wspólne działania m.in. parlamentarzystów PiS, samorządowców, mediów regionalnych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego spowodowały, że Senat RP negatywnie ustosunkował się do proponawanych zapisów nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu Lubelszczyzna aktualnie uratowała 14 mln zł, które miano jej zabrać z przeznaczeniem dla wsparcia sytuacji finansowej województwa mazowieckiego.

Jednocześnie poseł przypomina, że w Sejmie RP złożone są do dalszego rozpatrywania dwie kolejne propozycje nowelizacji w/w ustawy, których zapisy godzą w sytuację finansową tym razem nie tylko sejmików wojewódzkich, ale także powiatów i gmin. Poseł ma jednak nadzieję, że i w tym przypadku wspólne przeciwstawianie się uchwalaniu niekorzystnego także dla Lubelszczyzny prawa uchroni nasze samorządy od strat finansowych.

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010