W dniu 23 października 2013r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów projekt budżetu na rok 2014 w zakresie rolnictwa. W trakcie debaty posłowie PiS zwracali uwagę na to, iż nowy budżet to kolejna decyzja rządu PO-PSL zmniejszająca ilość środków finansowych na rolnictwo w stosunku do PKB. Przypomnieli, że za rządu PiS w 2007 roku na rolnictwo było przeznaczone 2.94% PKB, a w 2014 roku planuje się 1.6 % PKB.
 Podkreślali, że nawet w kryzysie niezrozumiałe jest takie obniżanie wysokości finansowania w tym zakresie, szczególnie w sytuacji gdy wynegocjowane z Unią Europejską warunki dla polskiego rolnictwa są bardzo złe. Zaznaczyli, że można te straty choć trochę zrekompensować poprzez przygotowanie dobrego dla rolnictwa budżetu krajowego. Dlatego zgłaszając swoje poprawki, Klub PiS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników.
Ostatecznie Posłowie Klubu Parlamentarnego PiS, w tym poseł S. Zawiślak zgłosili do projektu swoje pisemne poprawki proponujące zwiększenie środków na:
- dopłaty do paliwa rolniczego o kwotę 120 mln zł
- dotacje dla Ośrodków Doradztwa Rolniczego o kwotę 30 mln zł
- Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa o kwotę 21.5 mln zł
- dotacje do spółek wodnych o 18 mln zł
- przywrócenie wsparcia polskich organizacji rolniczych działających w ramach instytucji ponadnarodowych o kwotę 4 mln zł.
Po dyskusji w przeprowadzonym głosowaniu posłowie Komisji ostatecznie zaakceptowali w/w poprawki niewielką większością głosów.
  Poseł S. Zawiślak ma nadzieję, że opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie budżetu na rolnictwo podzieli Komisja Finansów, a następnie cały Sejm RP zatwierdzający ostatecznie budżet na 2014 rok.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010