Dnia 19 października br., na zaproszenie posła Sławomira Zawiślaka-Przewodniczącego Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, do Hrubieszowa i Zamościa, na spotkania z mieszkańcami naszego regionu, które odbyły się odpowiednio  w Hrubieszowskim Domu Kultury i Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak", przyjechał poseł na Sejm RP Zbigniew Kuźmiuk- doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca,  były marszałek województwa mazowieckiego, w latach 2004- 2009 poseł  do Parlamentu Europejskiego, obecnie członek sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

W czasie w/w spotkań nasz gość w bardzo interesujący i przystępny sposób przedstawił wiadomości na temat aktualnej kondycji budżetu Państwa oraz wskazał na przyczyny problemów finansów publicznych naszego kraju pod rządami koalicyjnego rządu PO-PSL. Jak zauważył, rząd PO-PSL, pomimo wdrażania wielu działań pozyskujących środki finansowe dla budżetu państwa oraz możliwości wykorzystania wielkich środków z UE, pozyskanych jeszcze przez rząd PiS, doprowadził do sytuacji, w której mamy do czynienia ze spadkiem inwestycji, konsumpcji, ciągłym wzrostem wskaźnika zadłużenia Polski, wzrostem bezrobocia,

W bardzo precyzyjny sposób wyjaśnił, iż mimo wprowadzonego przez rząd PO-PSL wzrostu podatku VAT, przychody z tego tytułu do budżetu Państwa są zdecydowanie niższe niż planowano. Skutkuje to m.in. jeszcze większym deficytem finansów publicznych. W tym kontekście zauważył, iż w chwili obecnej w Polsce istnieje gigantyczne zorganizowane wyłudzanie podatku VAT przez różnego rodzaju oszustów.

Odniósł się również do obowiązującego systemu emerytalno-rentowego, który zdaniem posła Z. Kuźmiuka, w takim kształcie jest niewydolny. Wskazał, iż działania rządu, polegające na przejęciu OFE, to nic innego tylko historyczny zamach na kasę milionów obywateli Rzeczpospolitej. Argumentował to m.in. faktem, iż po raz pierwszy w projekcie budżetu Państwa zapisano przychód z likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych, mimo iż rząd nie przedłożył nawet do Laski Marszałkowskiej odpowiednich projektów ustaw w tym zakresie. Poseł Z. Kuźmiuk podkreślił, że w przeciwieństwie do rządu PO-PSL, Prawo i Sprawiedliwość posiada pakiety ustaw dotyczących uzdrowienia systemu emerytalnego, w których obywatelom RP daje się możliwość świadomego wyboru pomiędzy pozostaniem w OFE lub przejściem do ZUS-u. Rząd PO-PSL daje quasi- wybór.

W odpowiedzi na  pytanie zadane przez jednego z uczestników spotkania w Zamościu, dotyczące  lansowanej medialnie propozycji wprowadzenia tzw. emerytury obywatelskiej, poseł Kuźmiuk sceptycznie odniósł się do tego projektu, zauważając, iż jest on w chwili obecnej nierealny, zwłaszcza w obecnej złej kondycji finansów publicznych Polski.

W toku dyskusji, która wywiązała się w trakcie spotkań w Hrubieszowie i Zamościu, głos zabrał również poseł Sławomir Zawiślak. Poseł Zawiślak, konkludując wypowiedzi znamienitego gościa, podkreślił, że jedynie przejęcie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje szansę na poprawę obecnej, nieudolnie prowadzonej m.in. polityki gospodarczej i ekonomicznej. Ze swojej strony poseł Zbigniew Kuźmiuk zadeklarował, że z chwilą, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmie stery władzy w naszym kraju Lubelszczyzna będzie należała do regionów objętych opieką rządu, w których będą realizowane projekty inwestycyjne, zgodnie z koncepcją PiS o zrównoważonym rozwoju poszczególnych części Polski.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010