Uprzejmie informujemy, iż dnia 30 czerwca br. poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, które odbyło się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tematem posiedzenia był stan infrastruktury drogowej na Lubelszczyźnie oraz planowane inwestycje w tym zakresie. W spotkaniu udział wzięli obok parlamentarzystów, m.in. Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, Anna Wysocka, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie i Zbigniew Szepietowski, z-ca dyrektora ds. inwestycji.

W czasie swojego wystąpienia poseł poinformował, że w czasie ostatnio odbytego 70. posiedzenia Sejmu RP z jego inicjatywy posłowie Prawa i Sprawiedliwości z terenu Lubelszczyzny złożyli na ręce Marszałek Sejmu RP interpelację poselską do Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie budowy i modernizacji szlaku komunikacyjnego „Via Carpatia"- CZYTAJ INTERPELACJĘ

W chwili obecnej Komisja Europejska, Parlament Europejski dały zielone światło dla możliwości sfinansowania budowy drogi S-17 ze środków unijnych. Przewodnicząca Komisji Petycji PE skierowała do Minister E. Bieńkowskiej pismo, z którego wynika, że w/w projekt infrastrukturalny kwalifikuje się do finansowania ze środków europejskich funduszy strukturalnych i w gestii rządu RP leży wystąpienie o finansowanie. Stąd interwencja posłów PiS z terenu Lubelszczyzny, aby zdopingować rząd polski, Panią Wicepremier Bieńkowską o podjęcie szybkich działań, po to aby nie zaprzepaścić możliwości realizacji tej inwestycji jako jednej z głównych korytarzy transportowych Europy. Taka bezwzględnie potrzebna rozbudowa infrastruktury drogowej wzmocni potencjał gospodarczy i turystyczny województwa lubelskiego i całej Polski Wschodniej.

Poseł zwrócił się z apelem o poparcie inicjatywy parlamentarzystów PiS przez  pozostałych parlamentarzystów Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, Wojewodę Lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego i przesłanie do rządu wspólnego stanowiska.

Poseł S. Zawiślak wsparł także wcześniejsze uwagi posłów, dotyczące potrzeby realizacji szeregu inwestycji drogowych na terenie województwa lubelskiego w tym obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego i Chełma, podniesienia nośności na drodze S74 Frampol- Skierbieszów itp. Poprosił o przekazanie pisemnego materiału podsumowującego zakres uzgodnionych do wykonania w najbliższej perspektywie czasu inwestycji infrastrukturalnych w województwie lubelskim.

Podnosząc kwestię nieprzyjęcia przez radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim" przygotowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego (głosowanie nad jego uchwaleniem odbyło się podczas XLVI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, która odbyła się 24 czerwca 2014 r.) poseł S. Zawiślak przypomniał, że LRR PiS składała krytyczne pisemne uwagi do tego projektu. Zostały one przedstawione na konferencji prasowej, która odbyła się 11 lutego 2014r. w Lublinie. Zapytał ponadto czy planowane przez Zarząd Województwa uszczuplenie intensywności ruchu kolejowego na terenie województwa wpłynie  negatywnie na zakres wykonywanych inwestycji na liniach kolejowych. Poprosił jednocześnie o przedstawienie pisemnej opinii w tej sprawie.

Poseł poinformował również, że w związku z wprowadzonymi od 15 czerwca br.  zmianami w rozkładzie jazdy szynobusów łączących Lublin z Roztoczem (a dalej z Warszawą i innymi miastami naszego kraju), które doprowadziły do chaosu komunikacyjnego dnia 23 czerwca br. skierował stosowne pismo interwencyjne do Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego- CZYTAJ PISMO

Poseł S. Zawiślak deklaruje, iż w dalszym ciągu będzie podejmował dalsze interwencje dotyczące potrzeby rozwoju infrastrukturalnego województwa lubelskiego; będziemy o nich informować w kolejnych komunikatach.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010