W niedzielę 26 października w auli im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w regionie, zainaugurowała kampanię wyborczą podczas wojewódzkiej konwencji wyborczej. Gościem konwencji był były Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł do Parlamentu Europejskiego Kazimierz Ujazdowski. Uczestniczyli w niej także parlamentarzyści, kandydaci KW PiS startujący do wszystkich trzechszczebli samorządu z terenu całego województwa lubelskiego, samorządowcy, oraz sympatycy- mieszkańcy naszego województwa.

Konwencja zorganizowana przez Wojewódzki Zespół Wyborczy PiS miała na celu - poprzez przedstawienie opinii publicznej świetnego zespołu kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, startujących do wszystkich trzech szczebli samorządu z terenu całego województwa lubelskiego  oraz pezentację programu regionalnego - pokazanie wyborcom ogromnego potencjału naszego środowiska politycznego, które jest przygotowane do przejęcia odpowiedzialności za samorząd.

Nasi kandydaci reprezentują różne środowiska, zjednoczone w KW PiS  i uczciwie służące Polsce. Na listach wyborczych obok członków PiS są reprezentanci koalicyjnych, zjednoczonych przy PiS partii politycznych ( Solidarnej Polski, Polski Razem Jarosława Gowina, Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, Stronnictwa Piast ), są liczni przedstawiciele NSSZ Solidarność, NSSZ Solidarność RI, ruchów i stowarzyszeń katolickich, organizacji społecznych i patriotycznych, osoby apolitycznie -reprezentujące ważne grupy społeczne. To bardzo dobry zespół.
Podczas konwencji przedstawiono program regionalny PiS, stanowiący rozszerzenie zobowiązań zawartych w Deklaracji samorządowej PiS.

Lubelskie: PiS zaprezentowało program wyborczy. Chce rządzić w sejmiku
wiadomosci.onet.pl

Program Samorządowy PiS na kadencję 2014-2018 ma tytuł: LUBELSKIE – CZAS PRZYSPIESZYĆ !

Naszym zamiarem – przedstawionym w programie -  jest stworzenie nowej jakości rządzenia regionem. Zaproponowane cele i sposoby ich realizacji tworzą system, który w naszej ocenie stanowi obiektywną odpowiedź na realne wyzwania i potrzeby. Zapraszamy wszystkie osoby, instytucje i środowiska polityczne do realizacji naszych celów. Jesteśmy także otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie udoskonalenia naszej propozycji.

Uznajemy, iż naczelnym celem samorządów województwa lubelskiego powinna być znacząca poprawa jakości życia mieszkańców województwa. Nasz cel zamierzamy osiągnąć poprzez realizację następujących celów strategicznych i priorytetów:

Cel strategiczny I - Dobre warunki dla biznesu i nowe miejsca pracy;
Cel strategiczny II - Bezpieczna i zdrowa rodzina;
Cel strategiczny III Szybka i wygodna komunikacja;  
Cel strategiczny IV - Nowoczesna wieś dobrym miejscem do życia;
Cel strategiczny V - Lubelskie jako atrakcyjny produkt turystyczny.

„Lubelszczyzna musi promieniować na zewnątrz nowymi wartościami i ideami tak samo jak pomysłami biznesowymi i produktami. Chcemy więc, aby w naszym regionie nasi kandydaci bez obaw realizowali własne pomysły na lepsze życie. Naszą rolą jako Prawa i Sprawiedliwości jest umożliwienie im tego bez wskazywania gotowych przepisów na własne szczęście. Aby tak się stało, musimy zacząć dania podmiotowości naszym obywatelom, do której kluczem są dialog i uczciwa diagnoza rzeczywistości. Nie bójmy się marzeń o lepszej Polsce i Lubelszczyźnie. Nie wstydźmy się własnych tradycji i tego kim jesteśmy. Miejmy odwagę stawiać sobie ambitne cele i wcielać w życie swe marzenia" – (poseł Sławomir Zawiślak).

Podczas konwencji przedstawiono kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do - mającego ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego naszego województwa - Sejmiku Województwa Lubelskiego, wójtów, burmistrzów i prezydentów wszystkich  miast Lubelszczyzny.

Program samorządowy Prawa i Sprawiedliwości dla Lubelszczyzny przedstawił Andrzej Pruszkowski, były prezydent Lublina. Omówił on szczegółowo cele programu:

Cel strategiczny I - Dobre warunki dla biznesu i nowe miejsca pracy

 • Reindustrializacja w oparciu o zasoby naturalne regionu, poparta znalezieniem globalnych nisz rynkowych i wykorzystaniem regionalnego potencjału energetycznego oraz tworzenie pierwotnych modeli biznesu pozwalających na ekspansję regionalnych przedsiębiorstw na rynki zewnętrzne.
 • Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), poprzez generowanie nowych szans gospodarczych, niwelowanie ryzyka inwestycyjnego oraz stymulowanie koniunktury gospodarczej.
 • Tworzenie i integracja mechanizmów wsparcia przedsiębiorczości i generowania koniunktury gospodarczej. Wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w oparciu o wykorzystanie akademickiego potencjału regionu.
 • Rozwój miast regionu – istnieje silna synergia atrakcyjności i wzrastającego potencjału rozwojowego miast i przedsiębiorczości lokalnej, coraz częściej operujących na rynkach globalnych.
 • Reurbanizacja Lubelszczyzny – sprzyjać będziemy miejskim aspiracjom tych ośrodków, które utraciły status miast, odzyskać swą dawną rolę lokalnych ośrodków wzrostu.

Cel strategiczny II - Bezpieczna i zdrowa rodzina

 • Zapobieganie społecznemu wykluczeniu i wyrównywanie szans rozwojowych, a w szczególności:
 • Restrukturyzacja systemu nauczania. Lepsze dostosowanie do wymogów lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz niwelowanie różnic edukacyjnych między miastem i wsią.
 • Stymulowanie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów usług edukacyjnych i administracyjnych.
 • Wsparcie dla elastycznych form pracy i samozatrudnienia jako mechanizm wyrównywania dysproporcji socjalnych.
 • Poprawa dostępności i jakości usług medycznych oraz rozwój systemów opieki nad osobami starszymi i opieki paliatywnej.
 • Wsparcie systemu rozwoju talentów: naukowych, artystycznych i sportowych w oparciu o potencjał instytucji pozarządowych i jednostek publicznych.
 • Rozwój tożsamości regionalnej poprzez pielęgnowanie dziedzictwa kulturalnego i ułatwienie do niego dostępu.

Cel strategiczny III Szybka i wygodna komunikacja

 • Optymalne wykorzystanie potencjały lotniska regionalnego w Świdniku;
 • Rozwój systemu komunikacyjnego regionu zapewniającego dostęp do zewnętrznych rynków zbytu na regionalne produkty.
 • Wzmocnienie wewnątrz-regionalnej infrastruktury transportowo – komunikacyjnej.
 • Kolej szansą na przełamanie peryferyjności regionu.

Cel strategiczny IV - Nowoczesna wieś dobrym miejscem do życia

 • Zwiększymy opłacalność produkcji rolnej i przetwórczej poprzez wsparcie procesów tworzenia produktów zaspokajających nowie potrzeby globalnego konsumenta oraz ich promocję.
 • Będziemy niwelować ryzyko inwestycyjne związane pozarolniczą działalnością gospodarczą w celu zminimalizowania monofunkcyjności obszarów wiejskich.
 • Rozpoczniemy pracę nad przygotowaniem efektywnego systemu ubezpieczeń dla rolników (w oparciu o Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych).

Cel strategiczny V - Lubelskie jako atrakcyjny produkt turystyczny

 • Podniesiemy rentowność regionalnego sektora turystycznego między innymi poprzez wsparcie tworzenia zintegrowanych systemów obsługi ruchu turystycznego, opartych o standaryzowaną bazę turystyczną, system oznaczeń i promocję.

Podczas Konwencji przekazane zostały podziękowania za dotychczasową pracę, skierowane do wszystkich środowisk i osób wspierających działalność KW PiS. Stwierdzono, że zjednoczenie w owocnej współpracy, a także przekazani mieszkańcom województwa dobrej oferty programowej daje wielką szansę na uzyskanie poparcia - zatroskanych o Polskę i region- wyborców. Zebrani uczestnicy Konwencji zwrócili się do mieszkańców z prośbą o liczny udział w wyborach i  poparcie kandydatów PiS.

 

Program Samorządowy  PiS dla Województwa Lubelskiego 2014 - 2018

Osoba prowadzącą - Artur Soboń radny Sejmiku WL.

1. Hymn państwowy

2. Powitanie i wprowadzenie - Przewodniczący WZW PiS poseł  Sławomir Zawiślak

3. Wystąpienie  honorowego  gościa Konwencji - europosła K. M. Ujazdowskiego

4. Przekazanie informacji o naszym przygotowaniu do wyborów- Wiceprzewodniczacy WZW PiS poseł Krzysztof Michałkiewicz.

5. Wystąpienia  osób reprezentujących:

- Kandydatów na wójtów  – Stanisław Grześko, były wicewójt gminy Zamość,  kandydat KW PiS na wójta gminy Zamość.

- Kandydatów na burmistrzów – Mirosław Włodarczyk,  kandydat KW PiS na burmistrza Kraśnika

- Kandydatów na prezydentów- Grzegorz Muszyński, kandydat KW PiS na prezydenta Lublina.

6. Wystąpienie szefa komisji programowej Andrzeja Pruszkowskiego  - prezentacja programu PiS dla regionu

8. Prezentacja kandydatów do Sejmiku

9. Prezentacja kandydatów do Rady Miasta Lublin

10. Zakończenie

ZOBACZ GALERIĘ

CZYTAJ -DEKLARACJA SAMORZĄDOWCA PIS

CZYTAJ -PROGRAM PiS

Artykuły:
Lubelskie: PiS zaprezentowało program wyborczy. Chce rządzić w sejmiku
wiadomosci.onet.pl

PiS przedstawia kandydatów do samorządu: Arogancja władzy PO – PSL nie zna granic
kurierlubelski.pl

PiS prezentuje program, PO kandydatów, a Ruch Narodowy chce być jak węgierski Jobbik
dziennikwschodni.pl

Wojewódzka konwencja wyborcza PiS. Obietnice walki z bezrobociem
tvp.pl

Konwencja programowa PiS, Lublin, 26.10.2014, fot. Mirosław Trembecki
radio.lublin.pl

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010