Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 grudnia br. zakończony został spór sądowy ŚZŻAK Okręg Zamość ze Stowarzyszeniem Panorama Kultur. Spór dotyczył zafałszowania historii żołnierzy Polskiego  Państwa Podziemnego, oskarżonych przez Stowarzyszenie Panorama Kultur – wydawcę przewodnika „Śladami Żydów Polskich. Lubelszczyzna" o to, że jakoby na dwa tygodnie przed zakończeniem wojny mieli zamordować -we współpracy z mieszkańcami Uchań- grupę 80 Żydów ukrywających się w lasach  wokół w/w miejscowości.

Wobec oczywistej nieprawdy i szkalowania dobrego imienia partyzantów działających na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Weteranami AK - członkami Prezydium Związku, przy współpracy z dr. Przemysławem Czarnkiem, prawnikiem z KUL, podjął zdecydowane działania, które doprowadziły do następujących efektów: oficjalne przeprosiny Prezesa Stowarzyszenia Panorama Kultur pod adresem członków ŚZŻAK, wysyłka erraty prostującej fałszywą informację do wszystkich bibliotek, do których trafiła publikacja „Śladami Żydów. Lubelszczyzna". Prezes w/w Stowarzyszenia pomimo kilkumiecznych negocjacji nie chciał jednak zgodzić się na publikację oświadczenia z przeprosinami w prasie ogólnopolskiej, stąd konieczne okazało się powództwo cywilne.

W wyniku pozwu złożonego przez ŚZŻAK Okręg Zamość Prezes Stowarzyszenia Panorama Kultur zobowiązał się do zamieszczenia na stronach redakcyjnych Gazety Wyborczej trzymodułowego oświadczenia wydawcy o następującej treści:

„Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i Muzeum Historii Żydów, jako wydawcy książki „Śladami Żydów. Lubelszczyzna" z 2011 r. oświadczają, iż na stronie 416-417 tej publikacji znalazła się fałszywa informacja, jakoby w 1944 r., na dwa tygodnie przed końcem okupacji niemieckiej, partyzanci, oraz mieszkańcy Uchań, wymordowali w lesie opodal tej miejscowości 80 Żydów. Oświadczamy, iż jest to informacja fałszywa i nie ma żadnych podstaw do jej formułowania.. Za zaistniałą sytuację i wyrządzoną krzywdę przepraszamy kombatantów AK, rodziny poległych i zmarłych żołnierzy AK z Zamojszczyzny oraz mieszkańców Uchań w Powiecie Hrubieszowskim. Jednocześnie wyjaśniamy, że do wszystkich bibliotek i księgarń rozesłana została stosowna errata prostująca tę fałszywą informację".

Oświadczenie powyższe ostatecznie prostuje przed polską opinią publiczną nieprawdziwą informację podaną w publikacji „Śladami Żydów. Lubelszczyzna"  Oświadczenie takie zostanie opublikowane także na trzecich stronach Naszego Dziennika, Kroniki Tygodnia i Tygodnika Zamojskiego. Dodatkowo Stowarzyszenie Panorama Kultur pokryje całość kosztów sądowych.

Wyrażamy nadzieję, że wynik postępowania sądowego będzie także przestrogą dla tych wszystkich, którzy publikując opracowania o charakterze 
historycznym fałszują historię naszego narodu, dopuszczają sięm.in. szkalowania dobrego imienia żołnierzy Armii Krajowej. Poseł S. Zawiślak w imieniu członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i mieszkańców regionu uprzejmie dziękuje  mediom za nagłośnienie problemu, co z pewnością przyczyniło się do pozytywnego jego rozwiązania.

 

Więcej informacji o działaniach na rzecz przeciwstawienia się kłamstwu historycznemu na tej stronie internetowej w Interwencje:

 

 

Artykuły:

Źródło: Nasz Dziennik

Wydawca przeprosi za informację o zamordowaniu Żydów przez polskich partyzantów
moje.radio.lublin.pl

Ostateczny koniec kłamstwa. Mieszkańcy Uchań nie mordowali Żydów
niezalezna.pl

Panorama Kultur przeprosi AK
zamojska.org

SPRAWA HONOROWA
tygodnikzamojski.pl

Partyzanci kontra Stowarzyszenie Panorama Kultur - sprawa zakończona
zamosc.naszemiasto.pl

Wydawca przeprosi za informację o zamordowaniu Żydów przez polskich partyzantów
ezamosc.pl

Wydawca musi przeprosić
roztocze.net

Przeprosiny za fałszowanie historii
gazetabilgoraj.pl

Zakończenie sporu sądowego o fałszywe posądzenie partyzantów o rzekome wymordowanie 80 Żydów pod Uchaniami -Galeria
lubiehrubie.pl

Wymyślony mord
naszdziennik.pl

Mieszkańcy Uchań nie mordowali Żydów. Wydawca książki musi przeprosić
parezja.pl

 

  

  

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010