Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak kolejny rok czynnie włączył się w Ogólnopolską Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, prowadzaną przez redaktor Ewę Dados z Radia Lublin. Pracą działającego przy biurach posła Zawiślaka Sztabu Akcji jak zawsze kierował asystent posła - aktualnie radny PiS powiatu biłgorajskiego Piotr Olszówka.

Sztab posła Zawiślaka zbierał produkty potrzebne dzieciom na terenie działania biur poselskich.

Dzięki ofiarności posła, członków PiS i darczyńców - firm i mieszkańców naszego regionu zebrano 780 kg słodyczy oraz 700 kg żywności długoterminowej. Przygotowano 160 paczek dla dzieci oraz 30 paczek dla rodzin. Dnia 30 grudnia ubiegłego roku dary przekazano dla Domu Dziecka w Zamościu i Domu Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu.

Radny PiS powiatu hrubieszowskiego Radosław Maksymowicz przed świętami wręczył paczki ze słodyczami dzieciom w parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie. Z kolei Radny Piotr Olszówka przekazał dary do parafii Najświętszej Marii Panny w Starym Bidaczowie.

Poseł S. Zawiślak widzi potrzebę organizacji tego typu akcji w sytuacji gdy przeprowadzane badania pokazują, że zbyt wiele polskich rodzin żyje na krawędzi minimum socjalnego. Oczywiście Polki i Polacy chcieliby w końcu odczuć przekazywane opinii publicznej informacje o rozwoju gospodarczym naszego kraju. Jednak na ten trudny czas bardzo cenne są coraz liczniejsze ogólnopolskie i regionalne akcje w których w udzielaniu pomocy bliźniemu jednoczą się Polacy- ludzie dobrej woli.

Za włączenie się w naszą wspólną pracę i udzielaną pomoc wszystkim wolontariuszom i darczyńcom poseł z serca dziękuje i jednocześnie zaprasza do współpracy na czas kolejnej akcji .

 

Artykuły:

Akcja Radnych PiS "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
lubiehrubie.pl

Poseł Zawiślak dzieciom
gazetabilgoraj.pl

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010