Poseł S. Zawiślak wziął udział w spotkaniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego z Zarządem Województwa Lubelskiego i Wojewodą Lubelskim, podczas którego poruszono problematykę realizacji inwestycji komunikacyjnych w województwie lubelskim - sala kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Poseł w trakcie swojego wystąpienia wskazał na konieczność podniesienia jakości i skuteczności pracy Zespołu. Ponadto podniósł następujące problemy:

  • Konieczności wykorzystania szansy na pozyskanie środków UE dla budowy (także na Lubelszczyźnie) trasy S-19 oraz kontynuacji inwestycji na S-17 z koniecznościąrozwiązania problemu korków w Kołbieli.
  • Potrzeby  wsparcia modernizacji infrastruktury kolejowej m.in. na trasie Warszawa - Lublin, tras regionalnych m.in. na Zamojszczyźnie. Poseł zauważył przy tym fakt konsekwentnego odrzucania przez koalicję PO-PSL od 2008 r. wszystkich korzystnych dla Lubelszczyzny poprawek do budżetu państwa. W głosowaniach w/w budżetu na rok 2015 odrzucono także regionalne poprawki złożone przez posła, a wśród nich m.in. przekazującą 9 mln zł na  „rewitalizację linii kolejowej nr 72 na odcinku Zamość- Hrubieszów z przywróceniem komunikacji pasażerskiej - I etap".
  • Potrzeby budowy obwodnicy zachodniej miasta Zamościa - przebudowy ulic 1 Maja, Dzieci Zamojszczyzny i Szczebrzeskiej. Poseł zadał pytania dotyczące stanu dokumentacji tej inwestycji, przygotowanej przez Zamość już w XII 2006 r., nie przyjętej do realizacji przez władze województwa ostatnio w 2014 r. Miasto Zamość złożyło ten projekt na listę priorytetową w nowej unijnej perspektywie finansowej. Poseł zadał w tym temacie pytanie czy dobrze przygotowany projekt realizacji tej inwestycji może zostać ponownie złożony i ewentualnie przyjęty do realizacji. Taką szansę stwarzają wnioski z dyskusji podjętej w trakcie - zwołanej 13 grudnia 2014r. z inicjatywy Klubu Radnych PiS - sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Lubelskiego, sugerujące potrzebę aktualizacji w/w listy priorytetowej.

W trakcie rozmowy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego poseł zapowiedział złożenie pisma w sprawie w/w regionalnych inwestycji z prośbą o pisemną odpowiedź.

PISMO DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - CZYTAJ

 

 

Media:

http://lublin.tvp.pl/18358377/8-stycznia-2015-g-1830

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010