Informujemy, iż poseł Sławomir Zawiślak jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z członkami Prezydium jego Zarządu -  we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - po raz kolejny zorganizował i ogłosił szóstą już edycję konkursu historycznego ,, Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy".

Szczegółowe informacje n/t konkursu ( m.in. Regulamin konkursu historycznego ) zostały przekazane do Lubelskiego Kuratora Oświaty i w najbliższym czasie, w ramach realizacji porozumienia o współpracy ŚZŻAK Okręg Zamość z LKO, zostaną zamieszczone na jego stronie internetowej. Powyższe informacje zostały także przekazane drogą elektroniczną przez Sekretariat ŚZŻAK O/Zamość do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz podstawowych, które funkcjonują na terenie 6 powiatów- obszarze działania ŚZŻAK Okręg Zamość.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - ks. Bp Marian Rojek, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Ciechanowski.

Pragniemy poinformować, iż ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 12 kwietnia 2015r. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 15 maja 2015 roku do siedziby ŚZŻAK Okręg  Zamość lub przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny". W przypadku, gdy szkoła nie przystąpi do konkursu organizatorzy dopuszczają przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie.

Oceną złożonych prac zajmie się Komisja powołana przez Prezydium Zarządu  ŚZŻAK Okręg Zamość, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, sympatycy ŚZŻAK. Organizatorzy konkursu liczą, iż jego uczestnicy szczególnie przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, także działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Do dnia 25 maja 2015 roku Komisja poinformuje Dyrektorów szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach.Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień3czerwca2015roku.

Najlepsze prace zostanąwyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymająokolicznościowe dyplomy.

W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panią Teresą Kręglicką - biuro Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00)- tel. 84 677 65 56, lub z Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość- Posłem Sławomirem Zawiślakiem- tel. 501 589 888).

Poseł S. Zawiślak w imieniu Weteranów Armii Krajowej, członków ŚZŻAK Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem. Dyrekcje szkoł i nauczycieli prosi o przekazanie uczniom zaproszenia do konkursu i otoczenia ich pracy jak zawsze merytoryczną i życzliwą opieką.

 

 

REGULAMIN BIBLIOGRAFIA

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010