Uprzejmie informujemy, że dnia 28 sierpnia 2014r. miała miejsce uroczystość otwarcia nowej siedziby Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Zamościu. Ze względu na obowiązki poselskie wynikające z konieczności uczestnictwa w 73. posiedzeniu Sejmu RP, poseł Sławomir Zawiślak nie mógł osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, ważnym dla rozwoju gospodarczego, infrastruktury użyteczności publicznej naszego miasta i regionu. Niemniej jako osoba od wielu już lat żywo i bezpośrednio zainteresowana realizacją tej inwestycji, poseł z okazji tak znamienitej uroczystości skierował do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej Pana Remigiusza Woźniaka okolicznościowy list gratulacyjny, który w czasie otwarcia nowej siedziby Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Zamościu odczytała asystentka posła oraz publicznie przekazała go na ręce jego adresata- w załączeniu kopia pisma.

W celu poprawy warunków pracy funkcjonariuszy Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Zamościu oraz obsługi klientów tych urzędów, poseł jeszcze w 24.10.2008r. skierował do ówczesnego Ministra Finansów zapytanie poselskie w tej sprawie- kopia zapytania w załączeniu.

Rezultatem podjętej wówczas przez posła interwencji była odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Jacka Kapicy. Pan Minister wskazywał, iż „ w związku ze skomplikowaną sytuacją własnościowo-prawną terenu [ul. Kresowa] Służba Celna nie może pozyskać niezbędnych działek dla planowanego zadania ani poczynić inwestycji do czasu ostatecznego wyjaśnienia stanu prawnego". Zauważał również, że „władze samorządowe miasta Zamościa w sposób staranny i rzeczowy przedstawiają zagadnienia wynikłe w procesie pozyskiwania niezbędnych nieruchomości, ale w żaden sposób nie wpływają na przyspieszenie postępowania zwrotnego oraz przekazania terenu pod budowę Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Zamościu. Konkludował, że „mając na względzie konieczność racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, jakie zostały przewidziane w 2009 r. w uchwale nr 187/2008 Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ˝Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011˝ na realizację inwestycji Urzędu i Oddziału Celnego w Zamościu, w przypadku dalszego przedłużającego się procesu przekazania terenów pod przyszłe potrzeby Służby Celnej jest ona gotowa do podjęcia współpracy z władzami gmin sąsiednich w celu pozyskania innej lokalizacji na siedzibę Urzędu i Oddziału Celnego".

Istniało więc realne zagrożenie że mimo wyasygnowania ogromnych środków finansowych (około 30 mln zł), nie doszłoby do realizacji tej inwestycji w Zamościu. Wypada mieć nadzieję, że m.in. interwencja posła oraz determinacja Dyrekcji Izby Celnej w Białej Podlaskiej doprowadziły do wybudowania właśnie w naszym mieście  nowej siedziby Urzędu Celnego i Oddziału Celnego.

Za swoje zaangażowanie w tej sprawie poseł Sławomir Zawiślak w 2009r. otrzymał stosowne podziękowanie od Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej Pana Jerzego Siedlanowskiego- w załączeniu.

Zapytanie poselskie

  

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010