Poseł Sławomir Zawiślak przyczynił się do rozwiązania sporu pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem” w Zamościu a samorządami. 

W marcu 2006 roku poseł Sławomir Zawiślak otrzymał pismo od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” z prośbą o interwencję poselską w rozwiązaniu sporu jaki powstał pomiędzy Stowarzyszeniem a samorządowcami z terenu Powiatu Zamojskiego. Samorządowcy nie realizowali ustawowego obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Powiatu Zamojskiego do szkół i placówek rehabilitacyjno-oświatowych w Zamościu, celem spełnienia obowiązku szkolnego. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku wyraźnie mówi, że gminy mają obowiązek zapewnić niepełnosprawnym uczniom bezpłatny transport do „ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego”.

Na powyższy wniosek Poseł wystosował pisma m.in. do Wójtów gmin: Sitno, Stary Zamość, Zamościa, Adamowa, Nielisza, Sułowa, Miączyna oraz Burmistrzów: Szczebrzeszyna i Zwierzyńca.

Wynikiem m.in pracy Posła było podpisanie stosownych umów pomiędzy władzami samorządowymi a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem”. Rozwiązanie problemu umożliwiło zabezpieczenie środków finansowych na dowóz dzieci niepełnosprawnych, które mogą kontynuować naukę w specjalistycznej placówce oświatowej pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010