Czy przejście graniczne Rawa Ruska będzie funkcjonować? Gabinet Ministrów Ukrainy zdecydował o wykreśleniu z wykazu przejść granicznych przejście drogowe Rawa Ruska. Przejście to dla mieszkańców naszego regionu ma bardzo ważne znaczenie nie tylko społeczne, ale też ekonomiczne. 

O interwencję poselską w tej sprawie zwrócił się w lutym 2007 roku Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. W piśmie wyjaśniał, że Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy wykreśla z wykazu przejść granicznych przejście drogowe Rawa Ruska, przez które dokonywany jest tranzyt i wwóz na obszar celny Ukrainy towarów rolno-spożywczych.

Mając duże znaczenie podnoszonego problemu dla rolników i przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z terenu Zamojszczyzny, Poseł Sławomir Zawiślak podjął czynności umożliwiające zniesienie w/w zakazu. Poseł przesłał stosowne pisma interwencyjne do Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA w Warszawie Grzegorza Polaka oraz Głównego Lekarza Weterynarii Ewy Lech.

Wynikiem zaangażowania m.in Posła jest działanie Głównego Lekarza Weterynarii, który przekazał Kierownikowi Państwowego Departamentu Medycyny Weterynarii informację o fakcie otwarcia posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej na przejściu granicznym Hrebenne-Rawa Ruska. Ponadto na wniosek Posła Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości eksportu polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na Ukrainę.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010