Dzięki zaangażowaniu Posła Sławomira Zawiślaka przyznano dotację w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250 000 zł na rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie.

Na prośbę Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie, I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego, Pana Janusza Salitry o wsparcie starań zmierzających do rozbudowy szkoły, Poseł Sławomir Zawiślak podjął działania, których efektem jest przyznanie szkole środków finansowych. W piśmie skierowanym do Posła podniesiono, że od początku istnienia szkoła jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy w zakresie gry i śpiewu, ale jest także profesjonalnym ośrodkiem działalności koncertowej młodych artystów i mistrzów z kraju i Europy.

W odpowiedzi na prośbę, Poseł Sławomir Zawiślak zorganizował 28.03.2007 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie spotkanie, w którym również wziął udział Dyrektor Szkoły Muzycznej z Krasnegostawu.

Następnie w kwietniu bieżącego roku Poseł wystosował pismo interwencyjne do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poseł zaznaczył w nim, że Państwowa Szkoła Muzyczna w Krasnymstawie od lat prowadzi ożywioną działalność artystyczną oraz jest placówką umożliwiającą kształcenie młodzieży uzdolnionej muzycznie m.in. z terenu Powiatu Krasnostawskiego. Ponadto po raz kolejny wyraził poparcie dla inicjatywy władz samorządowych.

Wynikiem zaangażowania Posła w projekt rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie jest przyznanie środków finansowych w kwocie 250 tys. złotych na I etap rozbudowy szkoły.

Rozbudowa placówki przyniesie powiększenie auli szkoły ( z obecnych 80 miejsc do 170), powstanie sal próby orkiestry szkolnej i chóru, powstanie sali rytmiki, sali teorii i 5 sal zajęć indywidualnych. Po rozbudowie szkoły warunki do nauki i pracy będą komfortowe, a szkoła zapewni uczniom wysokie, europejskie standardy kształcenia.

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010