Poseł Sławomir Zawiślak interweniował w sprawie producentów tytoniu po zapoznaniu się ze stanowiskiem dotyczącym decyzji Komisji Europejskiej, zmieniającej model dopłat dla producentów tytoniu. Poseł złożył interpelację poselską w sprawie modyfikacji systemu wsparcia produkcji surowca tytoniowego.


Po otrzymaniu pisma od Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu oraz w wyniku rozmów z przedstawicielami grup producentów tytoniu m.in z terenu Zamojszczyzny, w dniu 11.05.2007 r. Poseł Sławomir Zawiślak na 125 posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podniósł konieczność obrony interesów polskich plantatorów tytoniu. Głównym celem wystąpienia był zamiar rozwiązania problemów dotyczących decyzji Komisji Europejskiej, w sprawie modyfikacji systemu wsparcia produkcji surowca tytoniowego.

Poseł przygotował interpelację poselską w sprawie modyfikacji systemu wsparcia produkcji surowca tytoniowego. Została ona poparta przez innych posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a następnie skierowana dnia 15.06.2007 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera. W powyższej interpelacji zaznaczono, iż zdaniem Komitetu Protestacyjnego Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Krakowie, proponowane zmiany mogą doprowadzić do znacznej redukcji uprawy tytoniu w Polsce, a w konsekwencji do jej całkowitej likwidacji. Interpelacja była odpowiedzią na kolejną nieoczekiwaną zmianę przez Brukselę zmian systemowych dotyczących producentów surowca tytoniowego w Polsce. Poseł podkreślił, że dla ubogich rejonów uprawy tytoniu, jak Lubelszczyzna, Podkarpackie, Świętokrzyskie nie ma alternatywy dla tej uprawy, a produkcja surowca tytoniowego jest bardzo ważna ze względów ekonomicznych dla tych obszarów. Ponadto zwrócił uwagę, że proponowane przez Brukselę rozwiązania mogą doprowadzić do zubożenia wielu rolniczych rodzin, zwłaszcza, że Polska jest drugim pod względem ilości producentem tytoniu w Europie.

W odpowiedzi na interpelację poselską złożoną do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w w/w sprawie poinformowano, że zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską, płatności uzupełniające mogą przyjąć formę płatności powiązanych z produkcją do poziomu maksymalnych płatności w formie stosowanych w „starych” krajach członkowskich Unii Europejskich. Ponadto wskazano, że od 2010 roku nie będzie możliwości żadnych zmian płatności dla producentów surowca tytoniowego w formie związanej z produkcją.

Zarządu Producentów Tytoniu „Pol-Tabac w Biłgoraju za zajęcie się problemem wsparcia produkcji surowca tytoniowego, jak również za całą dotychczasową współpracę w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z produkcją liści tytoniu, złożył podziękowanie na ręce Posła Sławomira Zawiślaka.

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010