Poseł Sławomir Zawiślak po tym jak spotkał się z nim Krzysztof Litwin Prezes MZK w Zamościu skutecznie interweniował w sprawie przyznania środków finansowych przez Radę EKOFUNDUSZU.

Miejski Zakład Komunikacji dbając o obniżenie koszów eksploatacji i emisji spalin w 2005 roku postanowił przystosować swój tabor samochodowy do napędzania gazem ziemnym CNG. Koszt przystosowania jednego autobusu do takiego napędu to około 200 tys. zł. W ramach realizacji podjętego planu MZK wyremontował 6 starych autobusów i kupił 4 nowe. Wybudował też stację do zasilania gazem pojazdów mechanicznych. Tak duża inwestycja była jednak niemożliwa do udźwignięcia dla spółki, dlatego zwróciła się do fundacji EKOFUNDUSZ w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie kolejnego etapu projektu. Fundacja do przystosowania jednego autobusu do napędzania gazem dopłaca około 100 tys. Jednym z głównych kryteriów przyznania środków była liczba mieszkańców danej miejscowości przekraczająca 100 tys. osób, warunku którego miasto Zamość nie spełnia. Wyjaśnienia zarządu MZK, że spółka obsługuje nie tylko miasto, ale i okoliczne miejscowości nie przyniosły rezultatu. Wniosek MZK o dofinansowanie zadania został odrzucony. Prezes MZK Krzysztof Litwin przedstawił problem Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi. Pan Poseł w korespondencji i rozmowach z władzami fundacji usilnie zabiegał o odstąpienie od kryterium liczby mieszkańców i wzięcie pod uwagę m.in. faktu, iż Zamość jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i jego unikalne zabytki wymagają pieczołowitej ochrony, także przed szkodliwą emisją spalin. Rada EKOFUNDUSZU wzięła pod uwagę argumenty Posła i zdecydowała – w drodze wyjątku odstąpić od w/w kryterium liczby mieszkańców- rozpatrzyć wniosek MZK i umożliwić dofinansowanie na adaptacje kolejnych 11 samochodów.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010