Na prośbę mieszkańców Osiedla Rataja oraz Prezydenta Miasta Zamościa P. Marcina Zamoyskiego Poseł Sławomir Zawiślak interweniował w sprawie realizacji inwestycji drogowej na tym osiedlu. Jest to jedyne osiedle w mieście Zamość, które nie posiada ani jednej drogi asfaltowej.


W lipcu 2006 roku grupa mieszkańców osiedla Rataja w Zamościu zwróciła się do Posła Sławomira Zawiślaka z prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu przebudowy dróg na osiedlu. W budżecie miasta zarezerwowano kwotę 5 mln zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa ul. Gminnej i Powiatowej oraz budowa ulic Górnej, Zagrodowej, Swobodnej w Zamościu. Roboty budowlane realizowane w ramach tej inwestycji obejmowały branżę drogową, sanitarna, elektryczną i telekomunikacyjną. Inwestycja otrzymała wsparcie z funduszu ZPORR w wysokości 11 mln zł. Harmonogram przewidywał zakończenie prac do października 2007 roku.

Firmy startujące w przetargu składały kolejne protesty, które skutkowały wydłużaniem w nieskończoność procedury przetargowej i w brakiem skutecznego wyłonienia wykonawcy robót. Przeciągająca się procedura przetargowa groziła niedotrzymaniem terminów i utratą przyznanych funduszy europejskich. Zainteresowanie i determinacja Posła w tej sprawie zaowocowały znalezieniem rozwiązania w postaci złożenia wniosku do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie o wydanie zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestów ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy. Pismem z dnia 24 sierpnia 2006 roku Prezes UZP w Warszawie poinformował Posła, że wydał zgodę na podpisanie umowy w tym trybie. Dzięki temu prace inwestycyjne mogły zostać wreszcie rozpoczęte i są kontynuowana w tym roku.

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010