Interwencja poselska parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości spowodowała przyznanie dotacji w kwocie 5,7 mln na modernizację przejścia granicznego w Hrebennem.

W odpowiedzi na liczne sygnały o braku wystarczających środków finansowych dla zapewnienia sprawnej obsługi przejść granicznych pozostających pod zarządem Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie, Poseł Sławomir Zawiślak – we wspólpracy z innymi parlamentarzystami PiS z regionu – podjął w marcu 2007r. interwencję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Szczególnie ważna była sprawa przyznania środków finansowych na dokończenie II etapu rozbudowy przejścia granicznego w Terespolu o wartości ponad 9 mln zł. Drugi wniosek dotyczył przyznania środków finansowych na rozbudowę przejścia granicznego w Hrebennem o wartości 5,7 mln zł oraz przyznania dodatkowych funduszy na bieżące utrzymanie przejść.

Poselska interwencja przyniosła skutek w postaci przyznania przez Ministerstwo Finansów kwoty 5,7 mln zł na modernizację w 2007 roku przejścia granicznego w Hrebennem.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010