Poseł Sławomir Zawiślak wspiera łagodzenie skutków bezrobocia i przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w Powiecie Zamojskim i Mieście Zamość.

Przy wsparciu Posła Sławomira Zawiślaka Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu w 2006 roku pozyskał na ten cel blisko 11 mln zł. Za te pieniądze przeszkolono ponad 1000 osób bezrobotnych, 250 skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych, zorganizowano staż dla 947 absolwentów szkół. Skierowano 569 osób na przygotowanie zawodowe, 159 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pracodawcy otrzymali refundacje za utworzenie 30 miejsc pracy, a blisko 60 osób skierowano do prac społecznie-użytecznych.

Natomiast w 2007 wsparcie Posła zaowocowało planami Urzędu Pracy na pozyskanie blisko13 mln zł z Funduszu Pracy. Za uzyskane dotacje planuje się przeszkolenie osób bezrobotnych. W ciągu 8 miesięcy przeszkolono blisko 100 osób, zorganizowano blisko 200 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych, sfinansowano roboty publiczne dla 12 osób w ramach Programu „Rzeki”. Zorganizowano staż dla blisko 100 absolwentów szkół, skierowano 500 osób na przygotowanie zawodowe. Do prac społecznie-użytecznych 38 osób, a dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało blisko 150 osób, pracodawcom zrefundowano koszty za przyjęcie do swoich zakładów pracy blisko 50 osób bezrobotnych.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010