Poseł Sławomir Zawiślak czynnie angażował się na rzecz poprawy warunków pracy oraz wyegzekwowania zaległych poborów dla pracowników zamojskiej Delii S.A. z tytułu wykonanej pracy. Uczestniczył w akcji protestacyjnej zamojskich szwaczek.  Po likwidacji zakładu, kiedy pracownicy mieli problemy z otrzymaniem dokumentów personalnych koniecznych przy ubieganiu się o świadczenia emerytalne, rentowe i zasiłki, a  Prokuratura Rejonowa w Zamościu umorzyła postępowanie w sprawie uporczywego naruszania praw pracowniczych, polegającego na zaniechaniu wskazania osób uprawnionych do sporządzania, potwierdzania i wydawania dokumentacji płacowej i osobowej byłych pracowników spółki Delia, Poseł skierował zapytanie poselskie do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego w przedmiotowej sprawie. Skutkiem podjętej interwencji było przekazanie akt dotyczących w/w sprawy do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, która stwierdziła, że postępowanie  prowadzone przez Prokuraturę Rejonową zostało zakończone przedwcześnie, zaś prokurator prowadzący śledztwo nie wykonał wszystkich czynności dowodowych. Ponadto   Prokurator Okręgowy  w Zamościu objął też nadzór służbowy nad w/w postępowaniem.

Zobacz artykuł prasowy->

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010