Poseł interweniuje na rzecz zamojskich stomatologów

            W związku z otrzymaną  skargą zamojskich stomatologów w zakresie nowej zasady podziału środków finansowych ustalonych przez Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w przetargu na 2008r. na świadczenie usług stomatologicznych, Poseł SławomirZawiślak podjął interwencję w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy, kierując pisma interwencyjne do Dyrektora w/w jednostki w Lublinie. Wynikiem podjętych przez Posła działań jest zachowanie miejsc pracy dla stomatologów i pracowników obsługi oraz utrzymanie dostępności do w/w świadczeń dla pacjentów Zamościa oraz osób przebywających czasowo w naszym mieście.

         Ponadto, odpowiedzi przedstawicieli Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowym zakresie, będące wynikiem kierowanych przez Posła pism, stały się podstawą do procedury odwoławczej od niekorzystnej koncepcji podziału środków finansowych na usługi stomatologiczne na terenie miasta Zamość.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010