Kupcy z zamojskiego Nadszańca

Na prośbę zamojskich kupców z hali targowej „Nadszaniec” Poseł Sławomir Zawiślak prowadził działania mające na celu rozwiązanie konfliktu, jaki powstał pomiędzy w/w a władzami miasta Zamość w zakresie likwidacji miejsc handlowych, w których do tej pory prowadzili oni działalność gospodarczą. Poseł kierował w przedmiotowej sprawie pisma interwencyjne do Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego oraz aktywnie współpracował z Radnymi Rady Miasta Zamość, a w szczególności z Radnymi skupionymi w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wobec braku perspektyw porozumienia pomiędzy stronami w styczniu 2008r. został poproszony przez przedstawicieli Komitetu Strajkowego Kupców z Hali Targowej „Nadszaniec” o mediację w sprawie.  Na wniosek Posła dnia 4 lutego 2008r. władze miasta Zamość zorganizowały spotkanie mediacyjne. Intencją Posła było, z jednej strony-umożliwienie mieszkańcom naszego miasta prowadzenie działalności zgodnej z aktywnością zawodową, a z drugiej strony- możliwość realizowania przez władze miasta działań mających na celu zaplanowanych inwestycji związanych z rewitalizacją „Nadszańca”. Stąd też m.in. pełniąc rolę mediatora zaproponował Przewodniczącym wszystkich klubów oraz radnym Rady Miejskiej w Zamościu spotkanie z  udziałem zamojskich kupców z zamojskiego Nadszańca, jakie odbyło się dnia 20 lutego 2008r. w sali konferencyjnej Hotelu „Renesans” w Zamościu.

Poseł Sławomir Zawiślak pełniąc rolę mediatora, był z natury bezstronny, rozumiał argumenty kupców, jak i te przedstawiane przez Prezydenta. Starał się, aby doszło do wypracowania porozumienia pomiędzy stronami konfliktu. Warto również wskazać, iż problem likwidacji miejsc pracy w zamojskim „Nadszańcu” stał się podstawą szerszej dyskusji społecznej oraz inicjatywy zamojskich radnych w zakresie kompleksowego rozwiązania problemów także stowarzyszeń handlowych z Nowego Miasta, tzw. Zielonego Rynku ze Starego Miasta oraz handlowców z bazaru przy ulicy Elizy Orzeszkowej.

Pozyskane środki z Funduszu Norweskiego umożliwiły rewitalizację Nadszańca. Niestety władze Zamościa nie podjęły rzeczowej i merytorycznej dyskusji czy propozycji zamojskich radnych oraz kupców, którzy skierowali do Prezydenta Marcina Zamoyskiego pismo, w którym zaproponowali przekazanie przez miasto „Stowarzyszeniu Handlowców Nadszaniec” w formie 30-letniej dzierżawy gruntów pod budowę hali targowej, w której swoją siedzibę mogliby znaleźć także w/w zamojscy kupcy. Skutkiem zorganizowanych działań posła i kupców doszło do kilku spotkań strony społecznej z radnymi RM Zamościa. Ich efektem było podpisanie przez 18 radnych z Klubów PiS, PO i grupy radnych Lewicy prośby do Prezydenta o wsparcie inicjatywy kupców mającej zaskutkować budową przez nich nowej hali targowej. Niestety ta prośba radnych działających w interesie kupców, mieszkańców miasta została odrzucona.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010