Poseł upomina się o los emerytów i rencistów  

Poseł Sławomir Zawiślak prowadząc działalność poselską spotyka się z mieszkańcami Zamościa i regionu  w tym także z emerytami i rencistami. Na podstawie odbytych z nimi rozmów i przekazywanych informacji przedłożył obecnej Minister Pracy i Polityki Społecznej interpelację poselską w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej emerytów i rencistów. Niestety odpowiedź na w/w interpelację świadczy o tym, iż obecna koalicja PO-PSL nie posiada merytorycznej koncepcji reformy systemu ubezpieczeń społecznych, która mogłaby m.in. poprawić sytuację materialną emerytów i rencistów.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010