W ostatnim czasie, w związku z nowymi szansami pozyskania funduszy na realizację inwestycji kolejowych na terenie województwa lubelskiego w ramach funduszy kolejnej, unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2017 poseł S. Zawiślak wystąpił do Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego z pismami, w których wnioskuje o podjęcie skutecznych decyzji na rzecz realizacji maksymalnego zakresu inwestycji kolejowych na liniach kolejowych:

  • nr 69 Rejowiec – Hrebenne – modernizacja całości odcinka linii wraz z elektryfikacją ok. 139 km,
  • nr 72 Zawada Hrubieszów Miasto na odcinku Zawada – Zamość Szopinek – modernizacja linii wraz z elektryfikacją ok. 12 km oraz budową łącznicy kolejowej nr 630 w stacji Zawada na długości ok. 2 km.

Poseł S. Zawiślak w pismach zwraca uwagę na fakt, że Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na jego wniosek opracowała „Studium Wykonalności” dla tych projektów w ramach środków własnych, co umożliwia szybką realizację projektów linii nr 69 i 72 bezpośrednio po dokonaniu alokacji środków nowej unijnej finansowej perspektywy także z programów RPO WL lub POPW. Jest to szczególnie ważne w sytuacji dużej niepewności otrzymania środków na ten cel w ramach złożonych przez samorząd wojewódzki projektów w programie „Kolej+”.

Poseł domaga się konkretnej informacji na temat zakresu planowanych prac na ww. liniach, ponieważ podczas wizyt w Urzędzie Marszałkowskim uzyskał nieoficjalne informacje, że w ramach złożonego projektu do Kolej + zapisana została tylko modernizacja ww. linii. Parlamentarzysta zdecydowanie domaga się rozszerzenia zakresu planowanych prac o elektryfikację tych linii kolejowych. Za elektryfikacją są także współpracujący z posłem przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wychodząc naprzeciw potrzebie rozwoju infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie spółka ta ujęła w/w projekty do realizacji w ramach perspektywy finansowania 2021-2027, wpisując je w wewnętrznych materiałach strategicznych oraz gwarantując ich dofinansowanie.

Pisma posła S. Zawiślaka stanowią kontynuację jego wcześniejszego zaangażowania na rzecz  rozwoju infrastruktury kolejowej na terenie województwa lubelskiego oraz powrotu połączeń kolejowych na Zamojszczyznę. Przypomnijmy, że przedstawiciele Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w odpowiedzi na wniosek posła S. Zawiślaka zawarty  w piśmie z dn. 24.10.2016 r. poinformowali o podjęciu prac, których celem było przygotowanie Studium Wykonalności obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowych nr 69 i 72 Rejowiec – Zawada - Zamość Szopinek oraz budowę łącznicy w Zawadzie. Ww. ważny dokument został już wykonany po przeprowadzonym przetargu wyboru firmy go realizującej i niezbędnym, długim jego opracowywaniu.

Więcej na temat działalności Posła S. Zawiślaka w kwestii rozwoju infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie tutaj:

https://slawomirzawislak.pl/aktualnosci-2019/3468-pozytywne-efekty-staran-posla-s-zawislaka-na-rzecz-podjecia-remontu-linii-kolejowej-na-zamojszczyzne-ogloszona-podczas-konferencji-prasowej-decyzja-zarzadu-pkp-plk-potwierdzajaca-wykonanie-remontu-linii-kolejowych-na-trasie-rejowiec-zamosc

Wobec niepokojącej, niekonkretnej odpowiedzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego na pismo z dnia 8 lutego 2021 r. poseł wystosował kolejne, w którym zadaje konkretne pytania dotyczące interesującej go i mieszkańców  inwestycji.

Poseł S. Zawiślak liczy, że podjęte przez niego starania, wieloletnia dobra współpraca z kolejarzami zjednoczą wszystkich w pracy, której efektem będzie budowa nowoczesnej kolei także na terenie Zamojszczyzny. Wierzy, że podjęta współpraca z samorządem wojewódzkim zakończy się przyspieszeniem i realizacją ww. projektów wraz z elektryfikacją linii kolejowych. Jest to ważne z uwagi na wskazane w pismach cele społeczne, na które oczekuje nie tylko Zamojszczyzna, lecz także ogół społeczności lokalnej i krajowej, mającej na względzie konieczność poprawy połączeń transportu kolejowego oraz transformację połączenia Warszawa - Lublin - Hrebenne - Lwów.

poseł zawiślak inwestycje kolejowe 2021 poseł zawiślak inwestycje kolejowe 2021 poseł zawiślak inwestycje kolejowe 2021 poseł zawiślak inwestycje kolejowe 2021 poseł zawiślak inwestycje kolejowe 2021 poseł zawiślak inwestycje kolejowe 2021 poseł zawiślak inwestycje kolejowe 2021 poseł zawiślak inwestycje kolejowe 2021

To nas dotyczy: 4 marca 2021 - od 10:00 

https://lublin.tvp.pl/52642122/4-marca-2021

Samorząd - mój, twój nasz... 2 marca 2021

https://lublin.tvp.pl/52583311/2-marca-2021

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010