Święto - ”Dzień Energetyka” w Krasnobrodzie.
 • Manifestacja Patriotyczna upamiętniająca 67 rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę  ( Rotunda Zamojska).
 • Obchody 100-lecia Szkoły w Płoskiem (Gmina Zamość).
 • Dożynki  Powiatu Zamojskiego  w  miejscowości Klemensów.
 • Uroczystości obchodów 86 rocznicy Bitwy pod Komarowem-zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku  odbyte w Wolicy Śniatyckiej.
Uroczystości patriotyczno-religijne z okazji poświęcenia Tablic Pamiątkowych majora Hieronima Białowolskiego ps. „Grot” i majora Zenona Jachymka ps. „Wiktor” w Komarowie.
Festyn Kulturalny z okazji 5-lecia powstania Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola z udziałem Orkiestry Dętej STAFFOLO  z Włoch oraz Zespołu instrumentalno-wokalnego „Malwy” z Ukrainy.

Uroczyste otwarcie stacji tankowania CNG w Zamościu. W tym dniu miała również miejsce konferencja poświęcona rynkowi sprężonego gazu ziemnego.

Artykuł 1 ->

Artykuł 2 ->

Galeria ->

Zamojskie uroczystości  Święta Wojska Polskiego.
Uroczyste obchody  Święta 3 Brygady Obrony Terytorialnej w Zamościu.
V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk – Zamość 2006”.
VII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi Sitno–2006 ( obiekty sportowe Gimnazjum i Szkoły Podstawowej )
 • Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu ( świetlica  remizy OSP Zawada).
 • Jarmark  Kiliana w Skierbieszowie.
XX Regionalna Wystawa Zwierząt, Maszyn, Urządzeń Rolniczych w Sitnie.
Udział Posła w negocjacjach z pracodawcą dotyczących wypłaty zaległych wynagrodzeń pracowników Delia S.A.
5 Festyn  Rodzinny„Błonie 2006” przy ul. Kościuszki w Krasnymstawie.
 • Uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 62 Rocznicy Bitwy Partyzanckiej pod Osuchami w czerwcu 1944 roku.
 • Uroczystości poświęcone pomyślnemu zakończeniu robót konserwatorskich nad odnowieniem osiemnastowiecznych polichromii w Kościele na wodzie p.w. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu oraz w  „Spotkanie twarzą w twarz” w Zagrodzie Guciów, któremu towarzyszyła wystawa portretu autorstwa Lucyny Matławskiej-Patyk.
 • Uroczystości patriotyczno-religijnej z okazji 61 rocznicy tragicznych wydarzeń w Gminie Uchanie odbyte w miejscowości Staszic.
 • Zawody sportowo-pożarnicze na stadionie sportowym GKS OSTOJA w Skierbieszowie.
 • Uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Żdanowie. Po uroczystości została otwarta wystawa „Bliżej Światła” autorstwa Roberta Gomułki w gmachu Zespołu Szkół w Żdanowie ( Gmina Zamość ).
 • Uroczystości 63 rocznicy pomordowania Polaków na Wołyniu ( Zamojska Rotunda ).
 • uroczystości odpustowe w  Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy. Mszę odpustową odprawił Ks. Biskup Prof. Jan Śrutwa.
 • Debata „Rozwój Polski Wschodniej – jak wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia absorpcji środków unijnych”, „Sala Błękitna” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4. W Debacie udział wzięli: przedstawiciele Rządu RP, Parlamentu, administracji samorządowej, sektorów gospodarki narodowej i usług finansowych. Debata poświęcona była inicjatywie opracowania Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” na lata 2007-2013 jako instrumentu wsparcia  procesów rozwojowych w województwach Polski Wschodniej, z jaką wystąpił Rząd.

obchody 60–lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Krasnem (Gmina Stary Zamość).

udział w uroczystości Zjazdu Żołnierzy 9 p.p. Leg. Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.

Zobacz zdjęcie ->

udział w konsultacjach dotyczących projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Projekt został dostosowany do nowych wytycznych dotyczących przygotowania dokumentów do Funduszy Strukturalnych i zaakceptowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

otwarcie Biura Poselskiego w Hrubieszowie.

 • spotkanie z mieszkańcami Gminy Tarnawatka.
 • spotkanie z mieszkańcami Gminy Jarczów odbyte w miejscowości Jarczów.

uroczystości nadania bibliotece imienia Stanisława Kostki Zamoyskiego, inaugurującej obchody jubileuszu 85-lecia PiMBP w Zamościu.

spotkanie Zarządu Województwa Lubelskiego z Parlamentarzystami Ziemi Lubelskiej na temat podziału funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

obchody 25-lecia NSZZ „Solidarność” zorganizowane  w Zamościu.

uroczystość patriotyczno-religija upamiętniająca 61 rocznicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanym przez NKWD dla żołnierzy AK.

Zobacz zdjęcie ->

Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka 2006”, które odbyły się w Sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 7. W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie sztandaru Zarządowi Koła  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

 • gminne obchody uroczystości  215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  Gminny Dzień Strażnika obchodzony przy  Zespole Szkół w Płoskiem. Ufundowanieprzez przez Posła  sztandaru dla Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej ( Gmina Zamość ).

  Galeria ->
 • uczestnictwo  w uroczystościach 3 majowych w Zamościu.

udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu  Społecznego w Wożuczynie. Tematem była sytuacja  Krajowej Spółki Cukrowej ze szczególnym uwzględnieniem oddziału w Wożuczynie.

 • uroczystości związane z obchodami 61 rocznicy haniebnego mordu na żołnierzach AK, BCH i ludności cywilnej w miejscowości  Łabuńki (Tuczapy).
 • uroczystości  poświęcone 24 rocznicy śmierci mjr. Józefa Śmiecha ps. Ciąg, dowódcy 3 Bat. 9 p.p. Legionów AK w Skierbieszowie. Uroczystość została zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Rejonowe w Skierbieszowie.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010