Na zaproszenie władz związkowych plantatorów tytoniu i członków grup producenckich Poseł wziął udział w spotkaniu dotyczącym oceny możliwości podjęcia działań zmierzających do poprawy dramatycznej sytuacj w sektorze tytoniowym. W spotkaniu udział wzięli również Poseł na Sejm RP Jarosław Żaczek oraz Senator RP Jerzy Chróścikowski. Przedstawiciele związków m.in. z terenu Lubelszczyzny przekazali niepokojące informacje, z których wynika, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mimo wcześniejszych monitów, nie przesłał na czas do UE wniosku o dopłaty dla produkcji tytoniu, skutkiem czego Polska w przyszłym roku może nie uzyskać pomocy specjalnej w tym zakresie. Posłowie Sławomir Zawiślak oraz Jarosław Żaczek poinformowali, że już podjęli czynności i wraz z posłami klubu PiS złożyli wniosek o zwołanie w trybie pilnym na dzień 7 stycznia 2010 r. posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ma ona zająć się wyjaśnieniem słusznie podnoszonego przez plantatorów, członków grup producenckich tytoniu problemu braku skutecznych działań MRiRW, co może spowodować sytuację, iż od przyszłego roku ok. 60 tyś. osób pracujących w tym sektorze rolnym m.in z terenu Lubelszczyzny może stracić źródło utrzymania. Siedziba Zrzeszenia Producentów Tytoniu„Lubelski Tytoń”, ul. Krochmalna 4 w Lublinie.
 • Spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół w Płoskiem.
 • Uroczyste spotkanie opłatkowe kadry i pracowników 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Klub Garnizonowy.
 • Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z pracą Sejmu RP- wystąpienie Posła, dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 • Spotkanie otwarte z mieszkańcami Gminy Sitno w sprawie oceny sytuacji w rolnictwie i na terenach wiejskich, GOK w Sitnie.
Wspólne spotkanie Posła, Zarządu Spółdzielni im. J. Zamoyskiego w Zamościu z władzami Ministerstwa Środowiska.
Przedświąteczne Posiedzenie Plenum Rady Powiatowej LZS z udziałem sympatyków i sponsorów Zrzeszenia na Zamojszczyźnie, Kasyno Wojskowe w Zamościu. Przyznanie Posłowi nagrody w postaci statuetki za wsparcie i wszechstronną pomoc w realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez LZS w 2009r.
 • Uroczystości patriotyczno-religijne związane z 28 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, Tarnogród.
 • Uroczystości patriotyczno-religijne związane z 28 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, Zamość.
 • Spotkanie otwarte z mieszkańcami Gminy Komarów-Osada w sprawie oceny sytuacji w rolnictwie i na terenach wiejskich, Samorządowy Dom Kultury w Komarowie-Osada.
 • Uroczystości patriotyczno-religijne związane z 28 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, Tomaszów Lubelski.
 • Podsumowanie Roku Kulturalnego 2009 w 17 rocznicę wpisu Zamościa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Zamojski Dom Kultury.

Udział w debacie o przyszłości Zamościa z udziałem Prezydenta Miasta Zamość, Marcina Zamoyskiego oraz Posła na Sejm RP, Mariusza Grada, WSZiA w Zamościu.

Zobacz więcej ->

Zobacz więcej ->

 • Emisja wcześniej nagranego, z udziałem Posła, materiału dotyczącego obrony Obywateli RP, rolników , którzy wpadli spiralę bankowego zadłużenia-program „Sprawa dla Reportera” red. Elżbiety Jaworowicz.
 • Spotkanie opłatkowe organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”, Budynek szkoły Podstawowej w Wychodach.
 • 10 grudnia-Zebranie Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość z udziałem Prezesów Kół. Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Po zebraniu konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli innych organizacji patriotycznych tj. Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Prezes Janiny Kalinowskiej, Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Okręg Zamość, Prezesa Edwarda Zubrzyckiego, Związku Wolność i Niezawisłość, przedstawiciel Jan Sitek, Hrubieszowskiego Towarzystwa Regionalnego, Prezesa Jerzego Krzyżewskiego, dotycząca wspólnego ustosunkowania się do problemu niesprawiedliwego i krzywdzącego oceniania dokonań jednego z największych bohaterów Armii Krajowej, ś.p. por. Zenona Jachymka ps. „Wiktor”, m.in. dowódcy oddziału partyzanckiego, który toczył walkami z ukraińskimi nacjonalistami w Sahryniu w 1944 r. W czasie konferencji ogłoszono także konkurs zorganizowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Ks. dr Bp. Wacław Depo oraz Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK, płk Czesław Cywiński- regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

  Zobacz więcej ->
  Zobacz więcej -> 
Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z pracą Sejmu RP- wystąpienie Posła, dyskusja, odpowiedzi na pytania.
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Złojcu imienia Dzieci Zamojszczyzny i poświęcenie sztandaru.
 • Obchody 60-lecia powołania Zastępczej Służby Wojskowej. Uroczystość została zorganizowana przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Okręgowy Zarząd w Zamościu, Kościół Garnizonowy w Zamościu. Poseł otrzymał od władz Związku dyplom uznania oraz podziękowanie za okazaną pomoc i współpracę.
 • Udział w konferencji .” Fundusze strukturalne-stan, perspektywy, wnioski, zorganizowanej przez Państwową Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu, sala Consulatus UM Zamość.
 • Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zorganizowanej przez Wojewodę Lubelskiego Panią Genowefę Tokarską z udziałem m.in parlamentarzystów, władz samorządowych Województwa Lubelskiego pt.” Przyszłość rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie województwa lubelskiego. W trakcie spotkania Poseł wystąpił w temacie oceny stanu realizacji zadań infrastrukturalnych oraz inwestycji drogowych i kolejowych na Lubelszczyźnie. Zaapelował do przedstawicieli rządzącej koalicji PO-PSL, o podjęcie działań mających na celu skuteczne przywrócenie Zamojszczyzny i Roztocza na mapę połączeń kolejowych. Poseł przedstawił także dotychczasowe działania protestacyjne w tej sprawie, podejmowane wspólnie z Grupą Obrony Kolei na Roztoczu m.in. wystosowanie pism do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o podjęcie działań kontrolnych w spółce PKP Intercity, sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 • Skierowanie pism interwencyjnych- z prośbą o podjęcie stosownych działań- do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pana Jacka Jezierskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, dra Janusza Kochanowskiego w sprawie skandalicznej decyzji z dnia 01.09.2009r. władz PKP Intercity, likwidującej wszystkie połączenia kolejowe z Zamojszczyzną.
 • Spotkanie Posła z młodzieżą szkolną III LO im. C. K. Norwida w Zamościu w Sejmie RP. Młodzież zwiedziała wspólnie z posłem pomieszczenia Sejmu i Senatu oraz miała możliwość bezpośredniego zapoznania się z procedurami pracy Wysokiej Izby.
 • Graudacja Absolwentów Państwowej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.
 • Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił J.E. Ksiądz Biskup Wacław Depo Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Kościół Rektoralny pw. Św. Katarzyny w Zamościu.
Obchody 67. rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie. Uroczystości zostały zorganizowane przez Dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu oraz Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Zamościu. Wręczenie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP weteranom Armii Krajowej.
Spotkanie z przedstawicielami Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii-„ Otaczając opieką, odzyskać dla lokalnej społeczności”. W/ w spotkanie stanowi realizację polsko-niemieckiego partnerstwa dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę, Siedziba ŚZŻAK Okręg Zamość.
Udział w sesji Rady Powiatu w Zamościu.

Uroczystości patriotyczno-religijne związane z 67. rocznicą wysiedlenia Skierbieszowa i okolic. Wręczenie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP weteranom Armii Krajowej.

Galeria ->

 • Udział w spotkaniu członków Zamojskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.
 • Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Kościół Rektoralny pw. Św. Katarzyny w Zamościu.
 • Debata Obywatelska pt.: "Aktywni Obywatele Zamojszczyzny" zorganizowana przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych. Uczestnictwo w dyskusji panelowej, Osiedlowy Dom Kultury "Okrąglak" w Zamościu.
 • Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z pracą Sejmu RP- wystąpienie Posła, dyskusja, odpowiedzi na pytania.

  Galeria ->
Udział w spotkaniu przypominającym wybitną postać dra Zygmunta Klukowskiego -lekarza, historyka, bibliofila, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.
Spotkanie z uczniami Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamościu. W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z pracą Sejmu RP- wystąpienie Posła, dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 • Akademia połączona z VI edycją festwalu pieśni patriotycznej “Polsko, moja Polsko” zorganizowana dla szkół z terenu gmin Adamów i Krasnobród, Szkoła Podstawowa im. W. i W. Jeżo w Bondyrzu.
 • Spotkanie z przedstawicielami społecznej Grupy Obrony Kolei na Roztoczu w sprawie ustalenia kolejnych działań mających na celu przeciwdziałanie skandalicznej decyzji likwidującej połączenia kolejowe z Zamojszczyzną, Biuro Poselskie w Zamościu.
 • Udział w uroczystościach patriotyczo-religijnych związanych z obchodami 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Zamość.
 • Obchody 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączone z odsłonięciem i poświęceniem pomnika Powstańców Styczniowych w Krasnobrodzie.
 • Spotkanie z przedstawicielami Zrzeszenia Producentów Tytoniu „Lubelski Tytoń”. Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy Posła z platatorami tytoniu, przedstawienie aktualnej sytuacji i problemów tego sektora produkcji rolnej, określenie kierunków dalszej współpracy, Biuro Poselskie w Zamościu.
 • Uczestnictwo w spotkaniu otwartym Posła na Sejm RP, dra Zbigniewa Girzyńskiego o zakazanej w okresie komunistycznym, a dziś ciągle zapomnianej historii Nieznanego Żołnierza pt.: „Śpiący Rycerz”, Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Uroczystość uczczenia 46 rocznicy śmierci dra Janusza Petera ps. “Kordian”, odsłonięcie tablicy upamiętniającej ufundowanej przez koło ŚZŻAK Tomaszów Lubelski, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim.
Udział w III-ej Kweście na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu mającej na celu odnowienie zabytkowych nagrobków. W kweście udział wzięły osoby życia publicznego, młodzież.

Spotkanie ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, członkami Koła Młodego Stratega. Poseł w czasie spotkania wygłosił wykład pt. “Propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości w kontekście bezpieczeństwa Polski w Europie i na świecie”-rozmowy, dyskusja, pytania.

Galeria ->

Otwarcie wystawy „Opór Młodzieży Przeciwko Sowietyzacji Polski”, opracowanej przez Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy". Organizatorami wystawy byli: Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Zamość oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Galeria -> 

Udział w XXXVI sesji Rady Miasta Zamość, sala Consulatus UM Zamość.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010