II Roztoczański Koncert Kolęd i Pastorałek, Klub Garnizonowy w Zamościu.

Uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej w Zamościu. Poseł wystąpił do Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego z wnioskiem o poparcie inicjatywy utworzenia przez Samorząd Województwa Lubelskiego nowej spółki PKS Roztocze, w skład której weszłyby Oddziały PKS z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa i Biłgoraja.

            Poseł w czasie wystąpienia podniósł również problem umiejscowienia przystanku PKP w okolicach zamojskiej Starówki. W/w propozycję poseł zgłosił 24 maja br. w czasie konferencji dotyczącej perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa lubelskiego.

Zaniepokojenie posła wywołała zmiana decyzji przez Prezydenta Miasta Zamość, który ok. cztery miesiące temu także zaproponował lokalizację przystanku w pobliżu zamojskiej Starówki goszczącym w Zamościu przedstawicielom kolei. Wbrew wcześniejszym wypowiedziom, aktualnie Miasto Zamość deklaruje chęć lokalizacji przystanku kolejowego w Zamościu jedynie przy ul. Legionów. Decyzję w sprawie przystanku na Starówce pozostawia w gestii Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dziwi fakt zmiany stanowiska Prezydenta, oraz brak wsparcia Pana Prezydenta dla życzliwych miastu Zamość przedstawicieli regionalnej kolei. Wsparcie władz miasta Zamościa dla przystanku PKP Starówka byłoby istotne dla toku podejmowania decyzji przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .   

            Warto dodać, iż utworzenie przystanku kolejowego Starówka w Zamościu jest problemem podnoszonym zarówno przez lokalne media, jak również mieszkańców Zamościa i regionu. Taka jego lokalizacja byłaby zasadna w kontekście realizacji, podniesionego przez posła Zawiślaka, projektu przywrócenia kolejowych połączeń kolejowych Zamość-Hrubieszów-Zamość; mogłaby także w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia frekwencji osób korzystających z pasażerskiej komunikacji kolejowej, rozwoju ruchu turystycznego oraz życia gospodarczego Zamościa i regionu. 

  

Udział w X sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie. Poseł przedstawił władzom powiatu hrubieszowskiego informacje n/t wniosku do Marszałka Województwa Lubelskiego, dotyczącego propozycji utworzenia nowej spółki przewozowej PKS Roztocze , w skład której wszedłby m.in. hrubieszowski Oddział PKS Wschód Sp. z o.o.

 Poseł przedstawił również projekt wdrożenia działań mających na celu przywrócenie połączeń kolejowych z Hrubieszowem i powiatem hrubieszowskim. Zapowiedział przesłanie pisma, które będzie apelem o zorganizowanie przez Starostę Powiatu Hrubieszowskiego spotkania wójtów powiatu hrubieszowskiego oraz pozostałych stron ważnych dla skutecznego zrealizowania projektu przywrócenia połączeń kolejowych z Hrubieszowem.

 

Czytaj->

Źródło e-Zamosc

Czytaj->

Lubie Hrubie

Uczestnictwo w sesji Rady Powiatu Zamojskiego, sala Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

W czasie swojego wystąpienia poseł poprosił władze powiatu zamojskiego, radnych o poparcie wniosku do Marszałka województwa Lubelskiego z wnioskiem o poparcie inicjatywy utworzenia przez Samorząd Województwa Lubelskiego nowej spółki PKS Roztocze.

Propozycję podpisania przedmiotowego wniosku poseł przedstawił również parlamentarzystom. Wniosek podpisał m.in. poseł Mariusz Grad i senator Jerzy Chróścikowski

Poprosił także władze powiatu o przedstawienie realizacji umowy z inwestorem, który miał uruchomić produkcję piwa w Browarze w Zwierzyńcu.

Prosił o rozwagę w czasie podejmowania decyzji w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grabowcu.

Na zaproszenie Naczelnika ISE w Zamościu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Lublinie, Prezesa Stowarzyszenia Padwa Północy w Zamościu, Grupy Obrony Kolei poseł uczestniczył w spotkaniu dotyczącym problemów i perspektyw kolei na Zamojszczyźnie, Sala Edukacyjna Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. W spotkaniu, oprócz organizatorów spotkania, posła, uczestniczyli również przedstawiciele środowiska kolejarzy, zamojskich władz samorządowych. W trakcie spotkania poseł odczytał i złożył propozycję podpisania oświadczenia do Marszałka Województwa Lubelskiego, dotyczącego konieczności utworzenia PKS Roztocze, w celu zabezpieczenia transportu publicznego dla byłego województwa zamojskiego.  

 

Tematami podejmowanymi w czasie spotkania były m.in. omówienie obecnego rozkładu jazdy pociągów, perspektywy nowych połączeń z Roztoczem, Hrubieszowem, Rozwadowem oraz problem przywrócenia pociągu Warszawa-Roztocze-Rawa Ruska-Lwów.

Warto zauważyć, iż w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity obowiązującym od 10 grudnia br. na trasie Zamość- Rzeszów-Wrocław, Wrocław-Rzeszów-Zamość możliwe jest zakupienie Biletu Rewelacyjnego. Cieszy fakt, iż władze w/w spółki kolejowej zdecydowały się podjąć taką decyzję m.in na wniosek posła Sławomira Zawiślaka przedłożony w piśmie z dnia 1 czerwca br. do Prezesa Zarządu PKP InterCity S.A. Pana Janusza Malinowskiego- pismo wraz odpowiedzią w załączniku.

Kolejnym działaniem jest skierowanie z inicjatywy posła S. Zawiślaka petycji do Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana, w której jej sygnatariusze wnoszą o podjęcie, przez władze Samorządu Województwa Lubelskiego działań na rzecz utworzenie PKS Roztocze. Ta nowa spółka miałaby powstać na bazie PKS Zamość sp. z o.o oraz na bazie majątku i kadry będących dziś częścią PKS Wschód sp. z o.o. oddziałów PKS w Tomaszowie Lubelskim i w Hrubieszowie, oraz PKS Biłgoraj sp. z o.o., o ile postępowanie prywatyzacyjne tej ostatniej spółki nie jest dziś już zbyt daleko zaawansowane.

Sygnatariusze w/w petycji mają nadzieję, że ich wniosek- zgodny z deklaracjami składanymi w czasie listopadowej sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego przez Marszałka Jacka Sobczaka o możliwości utworzenia spółki PKS Roztocze - zostanie zrealizowany. Jest to z działanie konieczne dla zapewnienia podstaw ekonomicznych funkcjonowania PKS, jako spółki gwarantującej pełną ofertę transportu publicznego na terenie Zamojszczyzny oraz utrzymującej liczne miejsca pracy.

Czytaj artykuł->

Źródło

ZamosconLine  

Czytaj->

Gazeta Zamojska

 

Udział w uroczystej Gali Aktywnych i Solidarnych 2011, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych Krok za Krokiem w Zamościu,  sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

 

Czytaj->

Gazeta Zamojska

Udział w uroczystościach upamiętnijących 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Tomaszowski Dom Kultury.
Uroczystość z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Poseł uczestniczył we Mszy św. w Kościele p.w. św. Marii Magdaleny oraz wysłuchał montażu słowno-muzycznego przygotowanego i wykonanego przez uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, Biłgoraj.  
 Zamojskie obchody XXX-ej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Poseł uczestniczył we Mszy św. w Kościele p.w. św. Katarzyny oraz uroczystej akademii w sali teatralnej III Liceum Ogolnokształcącego im. C. K. Norwida.   

Spotkanie z mieszkańcami Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego oraz członkami organizacji społecznych, GOK w Siennicy Nadolnej.

Spotkanie z mieszkańcami Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego oraz członkami organizacji społecznych, Biłgoraj.

Poseł wziął udział w konferencji Wolontariat dla Zamojszczyzny-Zamojszczyzna dla wolontariatu oraz gali konkursu Inicjatywa roku 2010, Zamojski Dom Kultury.  
Spotkanie środowiska członków Prawa i Sprawiedliwości miasta Zamość i powiatu zamojskiego, Centrum Konferencyjno- Hotelowe Alex w Zamościu.
Spotkanie z mieszkańcami gminy Grabowiec oraz członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Gminny Dom Kultury w Grabowcu.  
Poseł uczestniczył w uroczystościach 20-lecia Radia Maryja, Toruń.
Poseł wziął udział w XV Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, Sala Kolumnowa LUW w Lublinie.
Udział w uroczystościach związanych z 69. Rocznicą Wysiedlenia Skierbieszowa i okolic. Poseł uczestniczył w mszy św. w intencji ofiar wysiedlenia, apelu poległych oraz złożył wieniec.
Uczestnictwo w Obchodach 10-lecia Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu, siedziba placówki.

 Jubileusz 75-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Sala Consulatus Urzędu Miasta Zamość. 

 

Czytaj i oglądaj->

Galeria mmZamosc

Poseł wiął udział w otwarciu wystawy Noc Listopadowa w 181. rocznicę powstania listopadowego 1830-1831, zorganizowanej przez Muzem Zamojskie.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010