Uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej w Zamościu. Poseł wystąpił do Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego z wnioskiem o poparcie inicjatywy utworzenia przez Samorząd Województwa Lubelskiego nowej spółki PKS Roztocze, w skład której weszłyby Oddziały PKS z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa i Biłgoraja.

            Poseł w czasie wystąpienia podniósł również problem umiejscowienia przystanku PKP w okolicach zamojskiej Starówki. W/w propozycję poseł zgłosił 24 maja br. w czasie konferencji dotyczącej perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa lubelskiego.

Zaniepokojenie posła wywołała zmiana decyzji przez Prezydenta Miasta Zamość, który ok. cztery miesiące temu także zaproponował lokalizację przystanku w pobliżu zamojskiej Starówki goszczącym w Zamościu przedstawicielom kolei. Wbrew wcześniejszym wypowiedziom, aktualnie Miasto Zamość deklaruje chęć lokalizacji przystanku kolejowego w Zamościu jedynie przy ul. Legionów. Decyzję w sprawie przystanku na Starówce pozostawia w gestii Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dziwi fakt zmiany stanowiska Prezydenta, oraz brak wsparcia Pana Prezydenta dla życzliwych miastu Zamość przedstawicieli regionalnej kolei. Wsparcie władz miasta Zamościa dla przystanku PKP Starówka byłoby istotne dla toku podejmowania decyzji przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .   

            Warto dodać, iż utworzenie przystanku kolejowego Starówka w Zamościu jest problemem podnoszonym zarówno przez lokalne media, jak również mieszkańców Zamościa i regionu. Taka jego lokalizacja byłaby zasadna w kontekście realizacji, podniesionego przez posła Zawiślaka, projektu przywrócenia kolejowych połączeń kolejowych Zamość-Hrubieszów-Zamość; mogłaby także w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia frekwencji osób korzystających z pasażerskiej komunikacji kolejowej, rozwoju ruchu turystycznego oraz życia gospodarczego Zamościa i regionu. 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010