Poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w uroczystości 72. rocznicy Zbrodni katyńskiej, Kościół Rektoralny p.w. Św. Katarzyny w Zamościu.

Poseł wziął udział w uroczystości nadania imienia Armii Krajowej III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.  

Czytaj->

Źródło

Nowa Gazeta Biłgorajska

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Żółkiewka oraz członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Żółkiewce, GOK w Żółkiewce.

Organizacja, udział oraz objęcie Patronatem Honorowym Spartakiady Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej- OSiR w Zamościu. Łącznie w Spartakiadzie udział wzięło ponad 400 zawodniczek i zawodników z  ponad 40 szkół Zamościa i Zamojszczyzny. Zostało przeprowadzonych 16 konkurencji biegowych oraz turnieje piłki ręcznej i siatkowej. Poseł Sławomir Zawiślak, jako Patron Honorowy Spartakiady, ufundował puchary, medale i nagrody dla zwycięzców wszystkich konkurencji sportowych. Przed zawodami sportowymi w Kościele Rektoralnym p.w. św. Katarzyny w Zamościu została odprawiona przez ks. prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego i ks. dr. Czesława Galka uroczysta Msza św. Uczestniczyli w niej m.in. poseł Jacek Sasin- Zastępca Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, poseł Sławomir Zawiślak, przedstawiciele organizacji społecznych, patriotyczno-niepodległościowych, weterani Armii Krajowej, młodzież, mieszkańcy Zamościa i regionu.

Uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z obchodami drugiej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, upamiętniającymi Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałe 95. Ofiar, Tomaszów Lubelski. Poseł uczestniczył w otwarciu ulicy im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, uroczystej Mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, wysłuchał montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, wziął również udział w przemarszu pod pomnik Konstytucji  3 Maja, zapalił znicz pod symbolicznym miejscem pamięci.

 

 

Poseł Sławomir Zawiślak wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z obchodami drugiej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,  upamiętniającymi Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałe 95. Ofiar, Kościół p.w. św. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Poseł uczestniczył w uroczystej Mszy św. oraz złożył kwiaty przy pomniku smoleńskim.

Spotkanie wielkanocne z oficerami i żołnierzami Wojska Polskiego, Klub Garnizonowy 3 Batalionu Zmechanizowanego  w Zamościu.

Uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym osób, które podjęły się współorganizacji  Zamojskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka, sala konferecyjna OSiR w Zamościu.  

Drugie spotkanie dotyczące Problemów i perspektyw kolei na Zamojszczyźnie, Sala Consulatus Zamojskiego Ratusza. W imieniu posła Sławomira Zawiślaka w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura Poselskiego, który odczytał list posła skierowany do środowiska kolejarzy.

 

 

XI Spotkania Teatralne Gimnazjów Powiatu Zamojskiego. W imieniu posła Sławomira Zawiślaka w uroczystości uczestniczył Dyrektor Biura Poselskiego. Poseł ufundował nagrody książkowe dla wszystkich uczestników Spotkań Teatralnych, Gimnazjum w Sitnie.

Organizacja i udział w bezpłatnych szkoleniach dla rolników z terenu powiatu tomaszowskiego w zakresie możliwości uzyskania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 z tytułu posiadania i przywracania lub utrzymania siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Szkolenia były prowadzone przez  dr inż Teresę Wyłupek i mgra Artura Banacha. Odbyły się w następujących miejscowościach: Gmina Telatyn- sala w Szkole Podstawowej w Żulicach, sala w Szkole Podstawowej w Poturzynie.

 II Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręg nr 7- Chełm we Włodawie. Zjazd Okręgowy w głosowaniu tajnym, przytłaczającą większością głosów wybrał na Prezesa  w Okręgu nr 7-Chełm Posła Sławomira Zawiślaka.

Organizacja i udział w bezpłatnych szkoleniach dla rolników z terenu powiatu biłgorajskiego w zakresie możliwości uzyskania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 z tytułu posiadania i przywracania lub utrzymania siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Szkolenia były prowadzone przez  dr inż Teresę Wyłupek i mgra Artura Banacha. Odbyły się w następujących miejscowościach: Gmina Turobin- sala konferencyjna Urzędu Gminy, Gmina Goraj- sala Gminnego Ośrodka Kultury, Gmina Frampol- sala Gminnego Ośrodka Kultury, Gmina Biłgoraj- sala OSP w miejscowości Sól.

Organizacja i udział w bezpłatnych szkoleniach dla rolników z terenu powiatu biłgorajskiego w zakresie możliwości uzyskania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 z tytułu posiadania i przywracania lub utrzymania siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Szkolenia były prowadzone przez  dr inż Teresę Wyłupek i mgra Artura Banacha. Odbyły się w następujących miejscowościach: Gmina Obsza-sala Gminnego Ośrodka Kultury, Gmina Łukowa- sala Gminnego Ośrodka Kultury, Gmina Biszcza- sala Gminnego Ośrodka Kultury, Gmina Potok Górny-sala OSP w miejscowości Lipiny Górne-Borowina.

Organizacja i udział w uroczystościach obchodów 70 rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, które odbyły się w sali Klubu Batalionowego przy ul. J. Piłsudskiego 36 w Zamościu.

Uczestnictwo w 11 Walnym Zjeździe Delegatów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny, sala konferencyjna MON, ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

Poseł uczestniczył w uroczystym pożegnaniu dotychczasowego dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu płk. Piotra Fajkowskiego, Zamojskie Koszary.  

 

 

Udział  w rozstrzygnięciu XII Plebiscytu Piłkarskiego Kroniki Tygodnia. Poseł ufundował również puchary dla zwycięzców plebiscytu, Centrum Kultury Filmowej w Zamościu.

Czytaj->

Źródło Kronika Tygodnia

 

 

 Udział w uroczystościach Chopin w Poturzynie, w 202 rocznicę urodzin 1810-2012 Szkoła Podstawowa. Poseł złożył kwiaty przy pomniku upamiętniającym pobyt Fryderyka Chopina w Poturzynie oraz przekazał książki do szkolnej biblioteki.
Uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające Zenona Józefa Jachymka w Komarowie. Poseł uczestniczył we Mszy Św. oraz złożył kwiaty na grobie "Wiktora".

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010