Organizacja i udział w bezpłatnych szkoleniach dla rolników z terenu powiatu zamojskiego w zakresie możliwości uzyskania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 z tytułu posiadania i przywracania lub utrzymania siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Szkolenia były prowadzone przez  dr inż Teresę Wyłupek i mgra Artura Banacha. Odbyły się w następujących miejscowościach: Gmina Komarów-Osada- sala Samorządowego Ośrodka Kultury, Gmina Łabunie- sala przy Bibliotece, ul. Orzechowa, Gmina Sitno- sala Gminnego Ośrodka Kultury.

Organizacja i udział w bezpłatnych szkoleniach dla rolników z terenu powiatu zamojskiego w zakresie możliwości uzyskania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 z tytułu posiadania i przywracania lub utrzymania siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Szkolenia były prowadzone przez  dr inż Teresę Wyłupek i mgra Artura Banacha. Odbyły się w następujących miejscowościach: Gmina Skierbieszów- sala Gminnego Ośrodka Kultury, Gmina Grabowiec- sala Gminnego Ośrodka Kultury, Gmina Miączyn- sala Ochotniczej Straży Pożarnej.

Poseł uczestniczył w rozstrzygnięciu XXVIII Plebiscytu Tygodnika Zamojskiego na 10 Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców oraz 5 Trenerów na Zamojszczyźnie. Ufundował również puchar dla zwycięzcy plebiscytu, Stara Elektrownia w Zamościu.

W wyniku głosowania kibiców sportowych, najlepszym i najpopularniejszym sportowcem 2011 roku w plebiscycie Tygodnika Zamojskiego został Dawid Kolaja z Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin. Zwycięzca plebiscytu jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski Młodzieżowców w konkurencji kata.

Poseł Sławomir Zawiślak ufundował puchar i wręczył go zwyciężcy, życząc mu dalszych sukcesów sportowych i osobistych Poseł cieszy się, iż zamojscy sportowcy poprzez odnoszone sukcesy sportowe przyczyniają się do promowania Zamościa i Zamojszczyzny zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

Oglądaj->

Źródło

Zamojska Telewizja Internetowa

 Poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w XVI Sesji Rady Miejskiej w Zamościu.

Na w/w sesji Poseł zabrał głos w istotnych dla miasta i mieszkańców sprawach. Poprosił m.in o pisemną odpowiedź w określeniu skuteczności działań samorządu na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy na terenie podstrefy ekonomicznej w Zamościu. Ponadto chciał uzyskać informację, jaki jest aktualny stan realizacji planowanych inwestycji w podstrefie.

Podkreślił dobrą pozycję także polityczną Prezydenta Miasta M. Zamoyskiego, duże znaczenie znanego logo Zamościa jako miasta UNESCO w kraju i poza jego granicami. Przypominając dobrą opinię samych władz samorządowych o stanie budżetu miasta, zauważył słuszne oczekiwania mieszkańców co do potrzeby rozwoju gospodarczego Zamościa. Zauważył, że w/w atuty, a ponadto wydane duże środki na promocję podstrefy powinny już- przy skutecznym zaangażowaniu się władz miasta- przynosić zauważalne efekty inwestycyjne dające miejsca pracy.

Poseł wyraził duże zaniepokojenie nieoficjalnymi informacjami, że np. jeden z nielicznych inwestorów podejmujących próbę zainwestowania na terenie podstrefie ekonomicznej, Spółka „Tradis” nie podejmie planowanej inwestycji.

Podniósł także problem dramatycznej sytuacji w spółce PKS Zamość. Przypominał przedwyborcze obietnice Prezydenta Miasta Zamościa, który obiecywał pomoc dla tej spółki świadczące ważne usługi publicznego transportu osób. Zapytał, czy jest prawdą, że dnia 28 października 2011r. władze PKS sp. z o. o złożyły pisemną prośbę o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu planowanej do sprzedaży bazy PKS Zamość przy ul. Sadowej.

Poseł Sławomir Zawiślak zapytał, czy informacja ta jest prawdziwa. Zauważył, że mając na uwadze interes publiczny, powinno się rozważyć uruchomienie procedury przekwalifikowania w/w terenu z dającego możliwość prowadzenia na nim usług transportowych na obszar dający możliwość prowadzenia na nim innej działalności gospodarczej ( np. budownictwo mieszkaniowe). Dzięki tej zmianie spółka PKS Zamość łatwiej mogła sprzedać ten teren i przy tym zapewne za zdecydowanie większą kwotę. Uzyskane w ten sposób wyższe środki finansowe mogłyby być wykorzystane dla skuteczniejszego ratowania przedsiębiorstwa obsługującego dużą część lokalnego rynku przewozu osób i obrony licznych miejsc pracy.

Wizyta Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego w Zamościu. W ramach w/w wizyty Premier spotkał się w Biurze Poselskim Posła Sławomira Zawiślaka z lokalnymi mediami. W konferencji prasowej uczestniczył również poseł Sławomir Zawiślak oraz senator Jerzy Chróścikowski. Następnym punktem wizyty Prezesa PiS było spotkanie otwarte z mieszkańcami Zamościa i regionu, które odbyło się w sali widowiskowej  Zamojskiego Domu Kultury. Na spotkanie przybyło około 800 osób.

Czytaj->

ZamoscOnline

Oglądaj->

Oglądaj->

Zamojska Telewizja Internetowa

Czytaj->

Źródło

mmZamosc

Czytaj i ogladaj->

www.pis.org.pl

 

 

Organizacja i udział w bezpłatnych szkoleniach dla rolników z terenu powiatu tomaszowskiego w zakresie możliwości uzyskania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 z tytułu posiadania i przywracania lub utrzymania siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Szkolenia były prowadzone przez  dr inż Teresę Wyłupek i mgra Artura Banacha. Odbyły się w następujących miejscowościach: Gmina Tyszowce- sala Samorządowego Centrum Kultury, ul. 3 Maja, Gmina Rachanie- sala Gminnego Ośrodka Kultury.

Poseł Sławomir Zawiślak wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z 69. rocznicą rozstrzelania przez hitlerowców rodziny dowódcy oddziału Armii Krajowej Konrada Bartoszewskiego, pseudonim "Wir". Po Mszy Św. poseł złożył wieńce pod tablicą, znajdującą się w Rynku na domu, w którym mieszkała rodzina Bartoszewskich.

Organizacja i udział w bezpłatnych szkoleniach dla rolników z terenu powiatu tomaszowskiego w zakresie możliwości uzyskania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 z tytułu posiadania i przywracania lub utrzymania siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Szkolenia były prowadzone przez  dr inż. Teresę Wyłupek i mgra Artura Banacha. Odbyły się w następujących miejscowościach: Gmina Ulhówek- sala konferencyjna Urzędu Gminy, Gmina Jarczów- sala Gminnego Ośrodka Kultury, Gmina Łaszczów-sala Gminnego Ośrodka Kultury.

Poseł Sławomir Zawiślak wziął udział w  III Wojewódzkiej Konferencji Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych Realizujących Programy Innowacyjne w Zakresie Edukacji dla Bezpieczeństwa, siedziba Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

Czytaj->

Źródło Zamosc onLine

Poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w spotkaniu, z udziałem samorządowców z terenu powiatu hrubieszowskiego, na którym dyskutowano zgłoszony projekt uruchomienia pasażerskich połączeń kolejowych na trasie Zamość-Hrubieszów-Zamość.  Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Organizacja i udział w bezpłatnych szkoleniach dla rolników z terenu powiatu hrubieszowskiego w zakresie możliwości uzyskania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 z tytułu posiadania i przywracania lub utrzymania siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Szkolenia były prowadzone przez  dr inż. Teresę Wyłupek i mgra Artura Banacha. Odbyły się w następujących miejscowościach: Gmina Horodło- sala w Domu Kultury, Gmina Hrubieszów- sala GOK w Wołajowicach.

Organizacja i udział w bezpłatnych szkoleniach dla rolników z terenu powiatu hrubieszowskiego w zakresie możliwości uzyskania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 z tytułu posiadania i przywracania lub utrzymania siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Szkolenia były prowadzone przez  dr inż Teresę Wyłupek i mgra Artura Banacha. Odbyły się w następujących miejscowościach: Gmina Uchanie- sala GOK, Gmina Trzeszczany- sala konferencyjna Urzędu Gminy, Gmina Werbkowice- sala GOK.

Udział w uroczystości z okazji 70. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Poseł wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z obchodami 69 rocznicy Bitwy pod Lasowcami, jaką stoczyły z Niemcami oddziały AK.

Czytaj->

Źródło

www.zamosconline.pl

Poseł Sławomir Zawiślak wraz z Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego Panem Wojciechem Żukowskim uczestniczył w ceremonii zakończenia cyklu zawodów w biegach narciarskich dla dzieci i młodzieży. Bieg na Igrzyska. Puchar Roztocza 2012. Poseł złożył gratulacje uczestnikom oraz zwycięzcom poszczególnych  biegów licznie przybyłym do Tomaszowa Lubelskiego.  

 

Spotkanie opłatkowe Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w Tomaszowie Lubelskim, Restauracja Roztocze.   

Udział w uroczystości patriotyczno-religijnej. W czasie uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniajacej postać dra Antoniego Wojtkowiaka, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim.   

 

 

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Komarów-Osada.
Uczestnictwo w uroczystym spotkaniu opłatkowym  członków NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Stary Zamość.
Poseł wziął udział w uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z 149. rocznicą wybuchu powstania styczniowego, Zwierzyniec.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010