Z inicjatywy posła Sławomira Zawiślaka Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył do Marszałka Sejmu projekt uchwały upamiętniający 70 rocznicę Wysiedleń na Zamojszczyźnie. Uchwała została w toku uzgodnień zaakceptowana przez Prezydium Sejmu i w drodze aklamacji podjęta przez posłów 23 listopada 2012r.

Udział w seminarium „ Sprawni w ekonomii” zorganizowanym przez Fundację Renesans z Zamościa, Delegatura LUW w Zamościu.

Udział w uroczystościach patriotycznych -odsłonięcie tablic upamiętniających ofiary II wojny światowej z terenu gminy Józefów.

Poseł uczestniczył w otwarciu wystawy poświęconej Błogosławionemu Ks. Jerzemu Popiełuszce, Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej Św. w Krasnymstawie, która została zorganizowana z okazji wizyty w w/w parafii Ks. Czesława Banaszkiewicza przyjaciela i spowiednika Błogosławionego.

Udział w Marszu w obronie życia, rodziny, krzyża, TV Trwam w Biłgoraju.

Uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami z 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Hrubieszowie. Poseł m.in. uczestniczył we Mszy św. w Kościele p.w.Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy, która była transmitowana przez TV Polonia.

Poseł uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z 94. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym był współorganizatorem rekonstrukcji rozbicia więzienia PUBP w Tomaszowie Lubelskim i uwolnienia żołnierzy AK przez oddział Kompanii „Narol” pod dowództwem Karola Kosteckiego ps.„Kostek”- rekonstrukcja została przygotowana przez ŚZŻAK Okręg Zamość i UM Tomaszów Lubelski.

Udział w Marszu Niepodległości w Zamościu - zorganizowanym przez Klub Gazety Polskiej i FM PiS powiatu zamojskiego.

Uczestnictwo w gali „ Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2012”, Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Poseł wziął udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar II Wojny Światowej, Zaborce gm. Miączyn.

Poseł uczestniczył w uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z odsłonięciem i poświęceniem Pomnika Nieznanego Żołnierza w Uchaniach. Uroczystość została zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Koło Rejonowe ŚZŻAK w Uchaniach we współpracy z Urzędem Gminy w Uchaniach, 2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Patronat Honorowy nad uroczystością objął Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Stanisław Ciechanowski.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych poseł wziął udział w tzw. „Zaduszkach Chłopskich”, modlił się za zmarłych rolników i ich duszpasterzy, Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Nabrożu.

Kwesta na rzecz odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.Pieniądze z kwesty przeznaczane są na odnowę nagrobków wskazanych przez komisję historyczną powołaną przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

Poseł wziął udział w sesji Rady Gminy Zamość dotyczącej m.in. planowanego powołania spółki „ Port Lotniczy Zamość – Mokre”, siedziba Urzędu Gminy.

Spotkanie z władzami NSZZ Solidarność Oddział w Hrubieszowie- dyskusja w kwestii oceny obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, siedziba Związku.

Udział w sesji Rady Miasta Zamość. W czasie swojego wystąpienia poseł zwrócił uwagę m.in. na potrzebę realizacji inwestycji kolejowych na terenie naszego miasta, szczególnie wobec niekorzystnego dla Miasta Zamościa wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który uznał jako zasadną skargę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na uchwałę Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2006r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uniemożliwiającą inwestycję budowy przystanku szynobusowego w Zamościu. W trakcie sesji Radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili również projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w/w planu.

Poseł odniósł się także do innych aspektów życia gospodarczego miasta, w tym planów powołania spółki „ Port Lotniczy Zamość – Mokre”.

Uczestnictwo w spotkaniu członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Chorzowie Oddział w Turobinie, zrzeszającego hodowców z terenu 20. Gmin Zamojszczyzny, Kulików- Gmina Sułów.

Spotkanie z przedstawicielami środowiska kolejarzy, radnymi Rady Miasta Zamość. Przedstawienie przygotowanego przy współudziale posła S. Zawiślaka projektu uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której przyjęcie umożliwiłoby tak potrzebny miastu rozwój pasażerskich połączeń kolejowych, siedziba PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii w Zamościu.

Poseł, jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, wziął dział w uroczystym podsumowaniu- zorganizowanej przez Związek- trzeciej edycji konkursu historycznego pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp. Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego- Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, Sala Widowiskowa Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Udział w uroczystości erygowania oraz wprowadzenia Proboszcza Miłosława Żura do Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym Bidaczowie, z udziałem J.E. ks. bpa Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Gmina Biłgoraj.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010