Udział w Dożynkach Powiatu Biłgorajskiego, Potok Górny.

Spotkanie posła ze środowiskiem kolejarskim, radnymi miasta Zamościa, przedstawicielami organizacji pozarządowych. Tematem spotkania była ocena sytuacji kolei na terenie miasta Zamość w związku z decyzją władz miasta uniemożliwiającą budowę przystanku kolejowego na Starówce i skierowaniem przez PKP PLK wniosku przeciwko władzom miasta Zamość i  ingerencji planu zagospodarowania przestrzennego miasta w tereny kolejowe do Lubelskiego Sądu Administracyjnego,  siedziba PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii w Zamościu.

Dożynki Gminno- Parafialne w Gminie Biłgoraj, miejscowość Bukowa.

Święto Plonów Gminy Zamość w Wierzchowinach.

Uczestnictwo w Dożynkach Powiatu Zamojskiego zorganizowanych w miejscowości Gorajec Stara Wieś, Gm. Radecznica.

Obchody 92. rocznicy Bitwy pod Komarowem. Poseł wziął udział w Mszy św. w intencji poległych bohaterów z 1920 r. Wysłuchał również koncertu pieśni patriotycznej i legionowej w wykonaniu solistów i Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego oraz uczestniczył w apelu poległych przy mogile ułanów znajdującej się na cmentarzu parafialnym. Komarów.

 

Na zaproszenie związkowców poseł uczestniczył w Jubileuszu 15-lecia działalności Związku Zawodowego Pracowników PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp.o.o. w Zamościu. Kaczórki, Gm. Adamów.

 

Udział w Dożynkach Gminno- Parafialnych w Jarczowie.

Uczestnictwo w Dożynkach Gminno-Parafialnych Gminy Susiec odbytych w miejscowości Paary połączonych z Jubileuszem 90-lecia OSP w Paarach. Poseł w czasie uroczystości złożył rolnikom a także druhom stosowne życzenia. Na ręce Prezesa OSP w Paarach przekazał okolicznościowy list gratulacyjny.

Uroczyste obchody Święta 3 Batalionu Zmechanizowanego i Święta Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości poseł współuczestniczył, wraz z Prezydentem Miasta Zamość oraz dowódcą zamojskiej jednostki ppłk Tadeuszem Nastarowiczem, w wręczeniu żołnierzom wyróżnień i odznaczeń wojskowych, m.in. gwiazdy Afganistanu i Iraku za udział w misjach poza granicami kraju. Koszary wojskowe w Zamościu.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczebrzeszyn, Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń wiejskich Przedmieścia Błonie poseł wziął udział w Święcie Fasoli, plac przy remizie OSP Przedmieścia Błonie w Szczebrzeszynie.

Udział w Ingresie Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego ks. dr. Mariana Rojka. Zamojska Katedra.

Uczestnictwo w Obchodach 68. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w Biłgoraju.

 

Współorganizacja i udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z Obchodami 68. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, Kościół Rektoralny p.w. św. Katarzyny w Zamościu oraz plac przy Pomniku Armii Krajowej.

8 lipca- Uczestnictwo w zorganizowanym przez Posła- we współpracy z władzami klubu sportowego Metalowiec Goraj – Turnieju Piłkarskim o Puchar Posła Sławomira Zawiślaka, w którym uczestniczyły zespoły Metalowca Goraj, Włókniarza Frampol, Tura Turobin oraz Relaxu Radecznica, boisko sportowe w Goraju.

Poseł ufundował dla wszystkich zespołów puchary oraz komplet koszulek sportowych dla zwycięskiej drużyny.

Czytaj->

Piknik Rodzinny 2012r w Bondyrzu organizowany przez Stowarzyszenie „ Debry Roztocza”, boisko sportowe przy Fabrykach Mebli w Bondyrzu.

Poseł ufundował kilkanaście nagród książkowych dla dzieci i młodzieży, uczestników konkursów, gier i zabaw.

II Maraton Rowerowy MTB Stykiem Granic, zorganizowany przez IPA Zamość (International Police Association) Międzynarodową Organizację Policyjną oraz Komendę Miejską Policji w Zamościu. Poseł był Gościem Honorowym maratonu. Na zakończenie imprezy poseł wraz z przedstawicielami Komendy Policji w Zamościu oraz innymi sponsorami wręczył zwycięzcom maratonu ufundowane puchary.

Czytaj->

Źródło mmZamosc

Udział w uroczystości otwarcia LXI Mistrzostw Polski Juniorów w Łucznictwie- Stadion OSiR w Zamościu.

Spotkanie z członkami ŚZŻAK Koło w Komarowie, mieszkańcami Gminy Komarów, UG Komarów-Osada.

Udział w sesji Rady Gminy Komarów-Osada, sala Urzędu Gminy.

Poseł w trakcie sesji przedstawił swoje stanowisko w sprawie oceny sytuacji publicznego doradztwa rolniczego w Polsce, w tym również w LODR w Końskowoli Aktywnie uczestnicząc w sesji, odpowiadał także na pytania radnych przedstawiając zakres swojej pracy parlamentarnej oraz ocenę obecnej sytuacji społeczno-politycznej naszego kraju i regionu.

W czasie swojego wystąpienia Poseł poprosił Wójt Gminy o pisemną odpowiedź na temat stopnia zaawansowania realizacji- planowanej na terenie gminy- inwestycji budowy farm wiatrowych, oraz wysokości finansowego zaangażowania gminy na rzecz organizacji Obchodów Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920r. w latach 2008-2011r.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010