Uczestnictwo w sesji Rady Gminy Miasta i Gminy Krasnobród, sala Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Poseł w trakcie sesji przedstawił ocenę obecnej sytuacji społeczno-politycznej naszego kraju i regionu w kontekście doświadczeń pozyskanych w trakcie pracy parlamentarnej. Zaprezentował swoje stanowisko w sprawie oceny sytuacji publicznego doradztwa rolniczego, w tym problemów dotyczących LODR w Końskowoli. Aktywnie uczestniczył w sesji, odpowiadał na pytania radnych i reprezentantów mieszkańców.

Spotkanie z osobami aktywnymi w życiu społecznym, mieszkańcami Miasta Hrubieszów i powiatu hrubieszowskiego, siedziba Biura Poselskiego w Hrubieszowie.

Udział w uroczystości otwarcia Biura Poselsko-Senatorskiego w Biłgoraju.

 

Czytaj->

Nowa Gazeta Biłgorajska

Udział w sesji Rady Gminy Adamów, sala UG Adamów.

Poseł w trakcie sesji przedstawił swoje stanowisko w sprawie oceny sytuacji publicznego doradztwa rolniczego w Polsce, w tym również w LODR w Końskowoli Aktywnie uczestnicząc w sesji, odpowiadał także na pytania radnych przedstawiając zakres swojej pracy parlamentarnej oraz ocenę obecnej sytuacji społeczno-politycznej naszego kraju i regionu.

 

XIII Powiatowe Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego. Poseł uczestniczył w otwarciu Igrzysk oraz ufundował i wręczył puchar zwyciężczyniom rywalizującym w przeciąganiu liny kobiet, stadion w Szczebrzeszynie.

Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym NSZZ „Solidarność” Oddział w Biłgoraju, miejscowość Rapy.

Udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z uczczeniem poległych we wrześniu 1939r. żołnierzy 2 Pułku Strzelców Konnych, Dominikanówka, gm. Krasnobród.

Spotkanie z mieszkańcami powiatu krasnostawskiego, osobami aktywnymi w życiu publicznym, Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

Uroczyste obchody jubileuszu 20- lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce, gm. Zamość. Poseł w czasie uroczystości złożył druhom stosowne życzenia oraz przekazał na ręce Prezesa OSP w Skokówce okolicznościowy list gratulacyjny.

Na zaproszenie Tomasza Pakuły, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Piłki Błotnej BKS Roztocze, poseł był gościem ceremonii otwarcia II Mistrzostw Polski w Piłce Błotnej Krasnobród 2012. W trakcie uroczystości odbyło się m.in. wręczenie pucharów i medali, które poseł ufundował dla najlepszych zawodników uczestniczących w lidze „Playarena” rozgrywanej w Krasnobrodzie w sezonie 2011/12. Poseł sprawował Patronat Honorowy nad tymi rozgrywkami. Za stałe wspieranie tej dyscypliny sportu poseł otrzymał od Prezesa Tomasza Pakuły medal Błotnego Klubu Sportowego Roztocze.

Czytaj->

 

Uczestnictwo w konferencji na temat sytuacji PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o. po ostatnich decyzjach instytucji Unii Europejskiej. W konferencji udział wzięli także: poseł do PE Ryszard Czarnecki oraz poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk- Sejm RP.

Czytaj->

Na zaproszenie prof. dr hab. Wandy Harkot poseł uczestniczył w spotkaniu organizatorów 24. Europejskiego Kongresu Federacji Łąkarskiej. Poseł znalazł się wśród osób, które z rąk Pani Profesor otrzymały okolicznościowy dyplom będący wyrazem podziękowania za pomoc w organizacji w/w przedsięwzięcia. Kongres był wspaniałą okazją do zaprezentowania walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturalnego oraz promocji Lubelszczyzny-pięknego regionu naszego kraju- Puchaczów, powiat łęczyński.

Międzyosiedlowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe dla Mieszkańców Miasta Zamość połączone z Festynem Rodzinnym. Poseł uczestniczył w ceremonii otwarcia Igrzysk. Podobnie jak w latach ubiegłych ufundował także puchary dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach sportowych. Zamość, Osiedle Promyk.

Poseł był wśród osób odwiedzających XXVI Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie. W trakcie uroczystości otwarcia wystawy wraz z pozostałymi osobami miał przyjemność podziwiać efekty pracy rolników Lubelszczyzny.

Udział w XXIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

W swoim wystąpieniu poseł poruszył problem obecnej złej sytuacji organizacyjno-finansowej polskiego publicznego doradztwa rolniczego, będącej wynikiem wprowadzenia przez koalicję PO-PSL zmian ustawowych przekazujących doradztwo samorządom wojewódzkim bez zabezpieczenia finansowego ich działalności. Poprosił Zarząd Województwa Lubelskiego o pisemną odpowiedź m.in. o ocenę nowej propozycji koalicji rządzącej dotyczącej zmian do ustawy o doradztwie rolniczym, które m.in. umożliwiają dofinansowanie działalności doradztwa z budżetu samorządu wojewódzkiego.

Poseł podniósł także problem odpowiedzialności politycznej Zarządu Województwa Lubelskiego za kontynuację procesu likwidacji transportu publicznego na terenie województwa m.in. poprzez wyprzedaż majątku spółek PKS oraz ich poszczególnych oddziałów. Wspólnie z radnymi Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości krytycznie ocenił uruchomiony proces sprzedaży PKS Biłgoraj, oraz zapisy umowy sprzedaży majątku PKS Zamość.

W nawiązaniu do swojej inicjatywy uruchomienia połączeń szynobusowych z Hrubieszowem, przekazanej pisemnie Staroście Hrubieszowskiemu w grudniu 2011r poprosił o pisemną odpowiedź na temat działań podjętych w Sejmiku Wojewódzkim przez w/w na rzecz skutecznego przeprowadzenia tego społecznie uzasadnionego projektu.

Na zaproszenie Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Diecezjalnego Księdza Asystenta KSM poseł był gościem XIV Olimpiady Sportowej KSM Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Trzęsiny, gm. Radecznica

  • Poseł uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych upamiętniających 68. rocznicę bitwy pod Osuchami., Osuchy gm. Łukowa

W trakcie okolicznościowego przemówienia poseł przedstawił historyczny zarys wydarzeń, jakie rozegrały się zarówno przed, jak i w czasie tej największej bitwy partyzanckiej II wojny światowej. Wskazał na bezinteresowną i bezgraniczną miłość do Ojczyzny, jaką wykazali się żołnierze (Polskiego Państwa Podziemnego) Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w czasie bitwy pod Osuchami. Przywołał m.in. również doniosłe i wciąż aktualne słowa i nauczanie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego i Błogosławionego Jana Pawła II w kontekście przekazywania kolejnym pokoleniom moralnego nakazu kultywowania patriotyzmu, wiedzy historycznej oraz bezinteresownej służby dla Ojczyzny.

W trakcie uroczystych obchodów poseł, społecznie pełniący funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z innymi przedstawicielami Prezydium Zarządu Związku, wręczył kilkunastu szczególnie zasłużonym dla krzewienia postaw patriotycznych osobom, także trzem Weteranom walk pod Osuchami Odznakę Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość ponadto wraz z innymi fundatorami nagród dokonał wręczenia ufundowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość nagród książkowych dla wszystkich finalistów XIII Powiatowego Konkursu o AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej.

Na zakończenie obchodów poseł, w hołdzie żołnierzom AK, złożył na cmentarzu partyzanckim wiązankę kwiatów.

Czytaj artykuł prasowy->

Źródło Gazeta Miasta

 

Czytaj artykuł prasowy->

Źródło Nowa Gazeta Biłgorajska

Czytaj artykuł prasowy->

LubieHrubie

Spotkanie z członkami ŚZŻAK, mieszkańcami miasta i gminy Józefów, Liceum Ogólnokształcące w Józefowie.

Uczestnictwo w sesji Rady Gminy Miączyn. W czasie sesji poseł przestawił swoje stanowisko w sprawie sytuacji organizacyjno-finansowej doradztwa rolniczego w województwie lubelskim, Polsce. Przekazał również opinię dotyczącą inwestycji wiatrowych, siedziba Urzędu Gminy Miączyn. 

Poseł na zaproszenie związkowców uczestniczył w obradach Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność Oddział Zamość, sala PGK Sp. z o.o. w Zamościu.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010