Organizacja pobytu na Zamojszczyźnie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego i udział we wspólnych spotkaniach z mieszkańcami naszego regionu.Sala konferencyjna przy Biurze Poselsko-Senatorskim PiS w Biłgoraju oraz sala Centrum Hotelowo-Konferencyjnego Alex w Zamościu.

Zobacz zdjęcia Zamość     Zobacz zdjęcia Biłgoraj

Czytaj artykuł prasowy

Czytaj artykuł prasowy

XIII Gala Plebiscytu Piłkarskiego „Kroniki Tygodnia".Poseł ufundował i wręczył puchary laureatom plebiscytu, Hotel Artis w Zamościu.

Uroczystość pożegnania żołnierzy Grupy Rozpoznawczej skład której stanowią żołnierze z kilku jednostek, m. in. 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, którzy w ramach XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego wyjeżdżają do Afganistanu. Poseł uczestniczył we Mszy Świętej w intencji żołnierzy XIII zmiany, ich rodzin i bliskich, którą w Kościele Garnizonowym p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy celebrował- przy obecności m.in. najwyższych dowódców WP- ks. prałat ppłk Andrzej Puzon. W trakcie swojego wystąpienia na terenie jednostki wojskowej życzył żołnierzom szczęśliwego powrotu do kraju; tym, którzy otrzymali odznaczenia i awanse złożył gratulacje.

Udział w uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Komarowie. Poseł uczestniczył w uroczystej Mszy Św., a po jej zakończeniu złożył kwiaty na grobie Żołnierza Wyklętego mjr. Zenona Jachymka ps. "Wiktor", Komarów-Osada.

Zobacz zdjęcia

Uczestnictwo w uroczystej wieczornicy z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanej przez Urząd Gminy Susiec oraz 10 Drużynę Harcerską ZHP Traperski Krąg. Za pracę patriotyczną i współpracę z harcerzami poseł otrzymał od Drużynowej i harcerzy pisemne, pamiątkowe podziękowanie. Sala Gimnastyczna ZSP w Suściu.

Finał III Plebiscytu Telewizji Kablowej Zamość na Najlepszych i Najpopularniejszych Trenerów i Sportowców Zamościa za 2012r. Poseł ufundował i wręczył puchary laureatom plebiscytu, Hotel Artis.

Jako Poseł na Sejm RP i jednocześnie Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślak współorganizował i uczestniczył w Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" w Zamościu.

Zobacz zdjęcia

Poseł we współpracy z Klubem Gazety Polskiej w Hrubieszowie, Zarządem Powiatowym Prawa i Sprawiedliwości w Hrubieszowie zorganizował bezpłatną projekcję filmu Anity Gargas „Anatomia upadku". Po wyświetleniu filmu poseł uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego wraz z posłem na Sejm RP Jackiem Sasinem-Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, sala kinowa Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Zobacz zdjęcia

Słuchaj wywiadu z posłem Jackiem Sasinem

Czytaj artykuł prasowy

 

Spotkanie z mieszkańcami i członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe w Gorzkowie, sala Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie.

Poseł wziął udział w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Pogratulował jego władzom i członkom skutecznej 23-letniej działalności na rzecz gminy Fajsławice i regionu. Poseł objął również patronat honorowy nad organizowanymi w ramach wspólnej inicjatywy uroczystościami 150-letniej rocznicy bitwy pod Fajsławicami, sala Gimnazjum w Fajsławicach.

Gala XXIX Plebiscytu Sportowego Tygodnika Zamojskiego. Poseł ufundował i wręczył puchary dla najlepszego sportowca i trenera sportowego za 2012r., sala Starej Elektrowni w Zamościu.

Uczestnictwo w sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Lubelskiego, zwołanej z inicjatywy Klubu Radnych PiS, w temacie omówienia stanu organizacyjno- finansowego kołowego transportu publicznego (PKS-ów) działającego na terenie województwa i określenia działań na rzecz zabezpieczenia usług transportu publicznego dla mieszkańców Lubelszczyzny, Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Poseł wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przedsiębiorców, w czasie którego podejmowany był temat                    „ Mikroprzedsiębiorstwa polskie a ZUS – czas na zmiany" oraz związany z problemem projekt ustawy zmieniającej m.in. zasady naliczania wysokości składek odprowadzanych do ZUS-u przez polskich przedsiębiorców, Sejm RP.

Udział w konferencji - zorganizowanej przez PUP w Zamościu we współpracy z WUP w Lublinie - dla przedsiębiorców podczas której zaprezentowano informacje n/t sytuacji społeczno gospodarczej regionu oraz przedstawiono możliwości pozyskania środków na rozwój przedsiębierczości, Hotel Artis w Zamościu.

Poseł wśród uczestników pierwszego posiedzenia Obywatelskiej Komisji Legislacyjnej opracowującej nowy projekt ustawy prawo o zgromadzeniach, Sejm RP.

Gala z okazji 20- lecia Gazety Polskiej, Warszawa

Uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające rocznicę bitwy pod Lasowcami, Lasowce- gm. Krasnobród.

Zebranie sołeckie mieszkańców miejscowości Płoskie- gm. Zamość, Świetlica w Płoskiem.
Udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych upamiętniających 70 rocznicę bitew pod Wojdą, Zaborecznem i Różą, Krynice pow. Tomaszów Lubelski.

Poseł wziął udział w Spotkaniu członków oraz sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość- Koło Rejonowe w Uchaniach. M. in. Zaprezentowano członkom związku i zaproszonym sympatykom film dokumentalny „ Wyrok śmierci", Sala przy UG w Uchaniach.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010