Udział w spotkaniu Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z mieszkańcami gminy Żółkiewka, sala Gimnazjum w Żółkiewce.

Spotkanie młodzieży zamojskich szkół średnich z posłem S. Zawiślakiem i Weteranami Armii Krajowej połączone z prezentacją filmu " Wyrok śmierci " o żołnierzu AK mjr. Zenonie Jachymku ps. " Wiktor ". Dyskusja na tematy dotyczące najnowszej historii Polski, sala II LO w Zamościu.

Na zaproszenie Rektora, Kanclerza i Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu poseł uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014, Aula Collegium Novum.

Udział w posiedzeniu komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów projekt budżetu na rok 2014 w zakresie rolnictwa.
Poseł S. Zawiślak podpisał się pod zgłoszonymi przez posłów Prawa i Sprawiedliwości poprawkami do projektu budżetu państwa na 2014r. zwiększającymi środki na rolnictwo przyjętymi przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W trakcie debaty posłowie PiS zwracali uwagę na to, iż nowy budżet to kolejna decyzja rządu PO-PSL zmniejszająca ilość środków finansowych na rolnictwo w stosunku do PKB. Przypomnieli, że za rządu PiS w 2007 roku na rolnictwo było przeznaczone 2.94% PKB a w 2014 roku planuje się 1.6 % PKB.
Podkreślali, że nawet w kryzysie niezrozumiałe jest takie obniżanie kwot szczególnie w sytuacji gdy wynegocjowane z Unią Europejską warunki dla polskiego rolnictwa są bardzo złe. Zaznaczyli, że można te straty, choć trochę zrekompensować poprzez przygotowanie dobrego dla rolnictwa budżetu krajowego. Dlatego zgłaszając swoje poprawki Klub PiS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników.
Ostatecznie Posłowie Klubu Parlamentarnego PiS w tym poseł S. Zawiślak zgłosili do projektu swoje pisemne poprawki proponujące zwiększenie środków na:
- dopłaty do paliwa rolniczego o kwotę 120 mln zł
- dotacje dla Ośrodków Doradztwa Rolniczego o kwotę 30 mln zł
- Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa o kwotę 21.5 mln zł
- dotacje do spółek wodnych o 18 mln zł
- przywrócenie wsparcia polskich organizacji rolniczych działających w ramach instytucji ponadnarodowych o kwotę 4 mln zł.
Poseł S. Zawiślak ma nadzieję, że opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie budżetu na rolnictwo podzieli Komisja Finansów a następnie cały Sejm RP zatwierdzający ostatecznie budżet na 2014 rok, Sejm RP.

 

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu d/s Rozwoju Polski Wschodniej, dotyczące strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 oraz  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Poseł w swoim wystąpieniu poruszył temat skali potrzeb inwestycyjnych województwa lubelskiego, kwestię rzeczywistej wielkości środków w ramach PO Polska Wschodnia oraz inne kwestie ważne dla umożliwienia wykorzystania środków unijnych -z nowej perspektywy finansowej UE- dla rozwoju Polski Wschodniej i Lubelszczyzny, Sejm RP.

Oglądaj->

iTV Sejm

Wspólne, razem z posłem Z. Kuźmiukiem i senatorem J. Chróścikowskim, spotkanie z mieszkańcami Zamościa i powiatu zamojskiego, Sala Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak".

Wspólne, z posłem Z. Kuźmiukiem, spotkanie z mieszkańcami Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego, Sala Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Organizacja i udział w I Lubelskiej Konferencji Samorządowej Prawa i Sprawiedliwości „Lubelskie – Czas przyspieszyć" .
W czasie konferencji, licznie zgromadzeni samorządowcy Lubelszczyzny, członkowie, sympatycy oraz zainteresowani mogli po wystąpieniu Posła jako Przewodniczącego Lubelskiej Rady Regionalnej PiS mogli wysłuchać następujących prelekcji:

- Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Program Operacyjny Polska Wschodnia szansą kontynuacji rozwoju
- Bartłomiej Telejko, Doradca Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów w PE, Nowa unijna perspektywa finansowa UE 2014-2020. Szanse i zagrożenia
- Zbigniew Kuźmiuk, Poseł na Sejm RP, Sytuacja finansów publicznych a możliwości współfinansowania projektów unijnych z budżetu państwa i z budżetów samorządów
- Artur Soboń, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Samorząd terytorialny w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
-Andrzej Pruszkowski, Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Sejmiku Województwa Lubelskiego, Regionalne i lokalne programy PiS jako odpowiedź na realne potrzeby wyborców
– Janusz Wojciechowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Negatywne skutki efektów negocjacyjnych koalicji PO-PSL na płaszczyźnie Wspólnej Polityki Rolnej dla Regionu Lubelskiego
Następnie przybyli samorządowcy Lubelszczyzny mieli możliwość przedstawienia lokalnych problemów samorządu terytorialnego. Odbyła się również dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów. Obrady zakończyło przyjęcie stanowiska I Lubelskiej Konferencji Samorządowej PiS, sala Zamku Lubelskiego.

Wsparcie  mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego protestujących przeciwko wstrzymaniu budowy obwodnicy miasta - czynny udział w zorganizowanej przez mieszkańców i władze samorządowe miasta blokadzie drogi.

Czytaj->

Źródło Tygodnik Zamojski

Współorganizacja,  uczestnictwo oraz Patronat Honorowy nad konferencją "Rozwój lokalny – szansa rozwoju gospodarczego Polski"  zorganizowaną we współpracy z Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego i Fundacją Akademia Samorządności, sala UM Tomaszów Lubelski.

W odpowiedzi na zaproszenie Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Konrackiego poseł wziął udział w manifestacji zorganizowanej przez działkowców w Warszawie. Celem protestu było m.in. zamanifestowanie poparcia dla zgłoszonego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, okolice Sejmu RP.

Poseł jako gość Gali konkursu Miss Kroniki Tygodnia, wspierając organizatorów, ufundował dla czterech finalistek  karnety na wykonanie zabiegów kosmetycznych w Centrum Urody SPA  Al. Jana Pawła II w Zamościu, świetlica Staw Noakowski gmina Nielisz.

Konferencja, wystawa plenerowa oraz promocja albumu Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna „Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie" autorstwa Agnieszki Jaczyńskiej, zorganizowane przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, Hrubieszowski Dom Kultury.

Czytaj->

LubieHrubie

Na zaproszenie Rektora i Senatu poseł wziął udział w Inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu, sala
konferencyjna PWSZ.

Uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach,  gmina Krasnobród

Objęcie Patronatem Honorowym i uczestnictwo w zawodach sportowych 10 walk w Formule MMA - Gali MMA Battle of Champions, hala OSiR w Zamościu.

 

Poseł wysłuchał Koncertu Inauguracyjnego, który odbył się w ramach 34 Zamojskich Dni Muzyki- wykonawcy Orkiestra Symfoniczna Im. K. Namysłowskiego pod dyrekcją Tadeusza Wicherka, solista Łukasz Goliński ( bas ), Kościół Ojców Franciszkanów w Zamościu.

Na zaproszenie Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim poseł wziął udział w uroczystościach jubileuszu XX-lecia działalności Stowarzyszenia. W swoim wystąpieniu poseł podziękował za samarytańską miłość bliźniego, ogrom pracy wykonanej przez Zarząd, współpracowników-aktualnych i byłych członków Stowarzyszenia i jego sympatyków.  Na ręce Przewodniczącej Stowarzyszenia poseł złożył również stosowny list gratulacyjny, Kolonia Łaszczówka.

 

 

Udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych z okazji 74. rocznicy mordu oficerów i żołnierzy polskich przez wkraczające do Grabowca oddziały Armii Czerwonej w 1939r, pomnik Grabowiec Góra.

Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Prehoryłe i gminy Mircze, świetlica wiejska Prehoryłe.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010