Rok 2015

Poseł uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka, jaki odbył się tego dnia w K M PSP Zamościu. W trakcie uroczystości w swoim wystąpieniu poseł podziękował Strażakom za ofiarną i fachową pracę oraz złożył najserdeczniejsze życzenia.


http://www.straz.lublin.pl/aktualnosci/wiadomosci/472-dzien-strazaka-2015-w-zamosciu

Poseł spotkał się z mieszkańcami  Krasnegostawu i powiatu w filii swojego Biura Poselskiego w tym mieście.

Poseł wziął udział w VI edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu we współpracy z Muzeum Zamojskim. Na poczet ww. konkursu Poseł ufundował  nagrody oraz dokonał ich wręczenia jego laureatom, sala Muzeum Zamojskie w Zamościu.

Poseł uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Gminy Trzeszczany, także członkami Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Trzeszczanach. Spotkanie odbyło się w sali na terenie Urzędu Gminy.

Poseł uczestniczył tego dnia w uroczystościach patriotyczno – religijnych upamiętniających 70. rocznicę rozbicia obozu zagłady w miejscowości Błudek (gm. Susiec). W trakcie uroczystości, której współorganizatorem był ŚZŻAK Okręg Zamość nadano odznaczenia „Zasłużony dla ŚZŻAK Okręg Zamość ", które osobiście wręczył poseł jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak wraz z Wiceprezesem mjr Tadeusz Kopeć- żołnierzem Armii Krajowej.
W trakcie uroczystości poseł S. Zawiślak za pracę na rzecz krzewienia patriotyzmu, wspieranie organizacji kombatanckich odznaczony został Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RZeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezesa w/w Związku odznaczenie wręczył członek Zarządu Głównego, prezes Oddziału Tomaszów Lubelski Pan Stanisław Koper.


http://gok.susiec.pl/news.php?readmore=131


    

W ramach aktywności na rzecz kampanii dr Andrzeja Dudy - kandydata na urząd Prezydenta RP poseł wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PiS, które odbyło się w Katowicach.

Udział w 92 posiedzeniu Sejmu RP m.in. :
- uczestnictwo w zamkniętym posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego z przedstawicielami rządu, podnoszącym kontrowersje dotyczące przetargu na śmigłowce dla polskiej armii.
- w pierwszym dniu pracy Prezydenckiego Biura Pomocy Prawnej Andrzeja Dudy w Warszawie wspólnie ze stroną społeczną - na zorganizowanym przeze mnie spotkaniu z szefem biura europosłem J. Wojciechowskim - zgłosiliśmy problemy związane z funkcjonowaniem szpitala w Biłgoraju licząc na pomoc w ich rozwiązaniu z korzyścią dla pacjentów i załogi.

Uczestnictwo w uroczystości obchodów 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, zorganizowanej w Zwierzyńcu przez Zarząd Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich i samorząd.
Poseł złoźył kwiaty pod pomnikiem ofiar hitlerowskiego totalitaryzmu zamordowanych w obozie przejściowym w Zwierzyńcu.

Poseł jako członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi przyjął zaproszenie i wziął udział w I Diecezjalnej Pielgrzymce Rolników, kościół w Topólczy k/ Zwierzyńca.

GALERIA ZDJĘĆ

Przyjmując zaproszenie Społecznego Komitetu Obchodów i Stowarzyszenia Partyzanci Ojca Jana wraz z pocztami sztandarowymi ŚZŻAK Okręg Zamość poseł uczestniczył w uroczystych obchodach 70 rocznicy Bitwy pod Kuryłówką - stoczonej przez zgrupowanie partyzanckie NOW Franciszka Przysiężniaka ps. Ojciec Jan z oddziałami NKWD dnia 6 maja 1945r. Była to jedna z największych, zwycięskich potyczek niepodległościowego podziemia z oddziałami sowieckimi w Polsce. Uroczystość odbyła się w kościele św. Mikołaja, terenie obiektów OSP w Kuryłówce i na cmentarzu w Tarnawcu, powiat Leżajsk.
Uroczysty honorowy patronat nad uroczystością objął sejmowy Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który był reprezentowany przez posła Zawiślaka i M. Golbę.
Poseł serdecznie gratulował wszystkim uczestnikom udziału w tej uroczystości, oraz organizatorom za jej wzorowe przeprowadzenie. Szczególne podziękowania złożył koordynatorowi organizacji obchodów Panu Jerzemu Przysiężniakowi.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Poseł uczestnikiem uroczystości 69. rocznicy odbicia więźniów - żołnierzy AK przez oddział por. Romana Szczura ps. Urszula z więzienia w Zamościu w 1946r, zorganizowanej przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie przy Zakładzie Karnym w Zamościu. Uroczystość zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3. Batalion Zmechanizowany i Zakład Karny w Zamościu.

http://kronikatygodnia.pl/uczcili-urszule/

http://zamojska.org/akcja-wiezienie/

Spotkanie z mieszkańcami gminy Krynice, pow. Tomaszów Lubelski, sala GOK

Poseł wziął udział w zorganizowanym tego dnia spotkaniu wyborczym dla Członków Komisji Wyborczych, Mężów Zaufania oraz osób zaangażowanych w kampanie Andrzeja Dudy z terenu miasta Włodawa i powiatu włodawskiego. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał - przesłany przez KOW - materiał informacyjny o przynależnych mu prawach i obowiązkach oraz inne materiały o charakterze instruktażowym i wyborczym.

Spotkanie z członkami ŚZŻAK Koło Rejonowe w Zamościu, mieszkańcami miasta, sala Delegatury UW w Lublinie.

Poseł gościem programu Zamojskiej Telewizji Kablowej Rozmowa Tygodnia

https://www.youtube.com/watch?v=4muonUbNiPI

Poseł wziął udział w zorganizowanym tego dnia spotkaniu wyborczym dla Członków Komisji Wyborczych, Mężów Zaufania oraz osób zaangażowanych w kampanie Andrzeja Dudy z terenu miasta Biłgoraj i powiatu biłgorajskiego. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał - przesłany przez KOW - materiał informacyjny o przynależnych mu prawach i obowiązkach oraz inne materiały o charakterze instruktażowym i wyborczym.

Konferencja prasowa posła S. Zawiślaka dotycząca kampanii A. Dudy - przedstawienie listu Kandydata na urząd Prezydenta RP do wyborców, Biuro poselskie w Biłgoraju.

http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps-33123-list-andrzeja-dudy-do-wyborcow/

http://bilgoraj.com.pl/kampania-jest-dynamiczna-struktury-powiatowe-pis-podsumowuja-dzialania,,3,11,11,1,13563,n.html

Poseł uczestniczył tego dnia w konferencji prasowej -zorganizowanej w jego Biurze Poselskim w Zamościu - poświęconej przebiegowi kampanii wyborczej kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezentującej list A. Dudy do wyborców.
W konferencji udział wziął także Senator RP Jerzy Chróścikowski.

http://zamosc.tv/tv/7776-pis-o-wyborach-i-ochronie/

Poseł uczestniczył tego dnia w uroczystości obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Hrubieszowie. W obchodach udział wzięła kompania honorowa 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie i Jednostka Strzelecka 2020 z Hrubieszowa, które wystawiły wartę honorową przy Pomniku Legionisty z 1920 r.


GALERIA ZDJĘĆ

Poseł wziął udział w uroczystości obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zamościu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Zamojskiej o godz. 11.00. Manifestacja patriotyczna odbyła się na Rynku Wielkim gdzie zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=10793&Itemid=44

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010