Rok 2015

Poseł uczestniczył tego dnia w uroczystej ceremonii podniesienia Flagi Państwowej RP w asyście honorowej przedstawicieli służb mundurowych. Uroczystość odbyła się na Rynku Wielkim w Zamościu, o godz. 12.00.


http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=10745&Itemid=44

Poseł wśród gości zaproszonych na uroczyste otwarcie II Ogólnopolskiego Biegu Wokół Twierdzy Zamość. W trakcie zawodów dokonał wręczenia nagród najlepszym zawodnikom.

GALERIA ZDJĘĆ 

Poseł przyjął zaproszenie na konferencję podsumowująca realizację projektu ,, Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki''. Konferencja odbyła się w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu.

Poseł uczestniczył tego dnia w spotkaniu Członków Komisji Wyborczych, Mężów Zaufania oraz osób zaangażowanych w kampanie Andrzeja Dudy z terenu miasta Krasnystaw i powiatu krasnostawskiego. Każdy z uczestników spotkania otrzymał - przesłany przez KOW materiał informacyjny o przynależnych mu prawach i obowiązkach oraz inne materiały o charakterze instruktażowym i wyborczym.

Poseł uczestnikiem Zjazdu Sprawozdawczego ŚZŻAK Okręg Zamość. Podczas obrad Zarządowi ŚZŻAK udzielono absolutorium, wcześniej Poseł Zawiślak jako Prezes wygłosił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość za lata ostatni rok działalności.

Poseł uczestniczył tego dnia w spotkaniu Członków Komisji Wyborczych, Mężów Zaufania oraz osób zaangażowanych w kampanie Andrzeja Dudy z terenu miasta Hrubieszów i powiatu hrubieszowskiego. Każdy z uczestników spotkania otrzymał - przesłany przez KOW materiał informacyjny o przynależnych mu prawach i obowiązkach oraz inne materiały o charakterze instruktażowym i wyborczym.

 

Poseł uczestniczył tego dnia w zorganizowanej w jego Biurze Poselskim w Zamościu konferencji prasowej poświęconej przebiegowi kampanii wyborczej kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy na terenie Okręgu nr 7 - Chełm ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny. W konferencji udział wzięli także Senator Jerzy Chróścikowski, Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, Burmistrz Tomaszowa Lub. Wojciech Żukowski, Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS w Zamościu Krzysztof Gałaszkiewicz oraz Pełnomocnik Powiatowy PiS w Biłgoraju Piotr Olszówka.


Podczas konferencji Poseł podziękował społeczeństwu regionu za okazywane wielkie poparcie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości, w tym za licznie złożone podpisy poparcia dla kandydatury dra Andrzeja Dudy oraz poinformował, że na terenie Okręgu nr 7 - Chełm zawiązany został przy Regionalnym Zespole Wyborczym PiS Honorowy Komitet Poparcia kandydatury Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP, w skład którego wchodzą parlamentarzyści PiS, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolnych zawodów oraz liczni samorządowcy, w tym - obecni na konferencji: Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk i Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Jednocześnie zaapelował o jak najliczniejsze zgłaszanie się kandydatów na mężów zaufania w ramach tworzonego przez PiS monitoringu wyborów.


Komunikat prasowy

Lista członków


https://www.facebook.com/511903615548023/videos/861249727280075/?fref=nf
http://www.gazetamiasta.pl/wydarzenia/kto-popiera-andrzeja-dude-publikujemy-liste-osob-wchodzacych-w-sklad-honorowego-komitetu-poparcia

Poseł na zaproszenie Wójta i Rady Gminy Hrubieszów oraz mieszkańców sołectwa Janki, wraz z delegacją SZŻAK Okręg Zamość uczestniczył w Obchodach V rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. W programie obchodów znalazły się m.in. uroczysta Msza Święta, przemarsz na „wzgórze pamięci" oraz złożenie wieńców pod postawionym tam ku czci ofiar katastrofy Smoleńskiej Pomnikiem.
Poseł wygłosił także stosowne przemówienie.

Poseł, występując jednocześnie jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wziął udział w Obywatelskiej Konferencji Patriotycznej w Pułtusku. Wraz z nim nasz region reprezentowała delegacja Weteranów i członków ww. Związku, która z harcerzami ZHR utworzyła 4 poczty sztandarowe. Konwencja miała charakter rodzinnego pikniku, na który tłumnie przybyli patrioci w różnym wieku, zaś jej punktem kulminacyjnym było wystąpienie dr Andrzeja Dudy – kandydata na urząd Prezydenta RP. Kandydata na prezydenta wsparli także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości m.in. dr Jarosław Kaczyński, prof. Piotr Gliński, posłowie oraz artyści: Andrzej Makowiecki, Tolek Jabłoński i Jan Pietrzak.

GALERIA ZDJĘĆ

Poseł wziął udział w zorganizowanym tego dnia szkoleniu wyborczym dla członków Komisji Wyborczych z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego. W szkoleniu uczestniczyli także koordynatorzy gminni. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał - przesłany przez KOW - materiał informacyjny o przynależnych mu prawach i obowiązkach oraz inne materiały o charakterze instruktażowym.

Tego dnia, w trakcie posiedzenia Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, razem z obecnymi na nim posłami, Poseł podpisał się pod treścią przyjętej uchwały, dotyczącej kontrowersyjnego rozstrzygnięcia przetargu na śmigłowiec dla polskiej armii.
Wyraził w ten sposób swój protest przeciwko kolejnym decyzjom rządu PO- PSL, które szkodzą polskiej gospodarce a w tym przypadku także przemysłowi lotniczemu na terenie województwa lubelskiego. Jednocześnie podpisując w/w dokument wyraził on także poparcie dla tysięcy protestujących członków polskich załóg zakładów lotniczych od lat produkujących w naszym kraju swoje nowoczesne wyroby.

Poseł uczestniczył w 91. posiedzeniu Sejmu VII kadencji.

Poseł jako patron honorowy i organizator uczestniczył w zorganizowanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przy współpracy z Kołami Rejonowymi ŚZŻAK Okręg Zamość w Gorzkowie i Żółkiewce oraz Urzędem Miasta Krasnystaw koncercie patriotycznym Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, jaki odbył się tego dnia w sali ZS Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnystawie. Podczas części oficjalnej poprzedzającej ww. występ dokonał m.in. uroczystego powitania przybyłych gości, wręczył odznaczenia członkom ŚZŻAK Okręg Zamość.
Koncert zorganizowano dla uczczenia 69. rocznicy pierwszych powrotów Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, w tym głównie żołnierzy AK, BCh i NSZ z zespołu łagrów sowieckich nr 270 Borowicze do Ojczyzny.

GALERIA ZDJĘĆ

http://www.supertydzien.pl/kultura/1104-wojskowe-granie-w-chadeku.html

http://zyciezamoscia.pl/wydarzenia/koncert-reprezentacyjnego-zespolu-artystycznego-wojska-polskiego-w-krasnymstawie-22-04-2015-r/

http://www.echelm.pl/chelm-region-afisz-kulturalny/290-afisz-kulturalny-co-gdzie-kiedy-w-che%C5%82mie/26355-koncert-reprezentacyjnego-zespo%C5%82u-artystycznego-wojska-polskiego-w-krasnymstawie.html

Poseł jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość spotkał się z członkami reprezentującymi Koło Rejonowe Związku w Żółkiewce, przedstawicielami samorządu i mieszkańcami gminy. Spotkanie odbyło się w miejscowym GOK-u.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Krynice, sala Urzędu Gminy Krynice

Poseł uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 33 rocznicę śmierci dowódcy Armii Krajowej Józefa Śmiecha ps. ,, Ciąg'' oraz wszystkich poległych i zmarłych jego żołnierzy. Msza św. w niniejszej intencji odprawiona została w kościele pw. WNMP w Skierbieszowie a następnie delegacje na miejscowym cmentarzu złoźyły kwiaty przy grobie i pomniku.

Poseł uczestniczył w IX Wiosennych Spotkaniach Tanecznych Zamość 2015, które zostały zorganizowane przez Zamojski Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Udział w XXI Finale Plebiscytu Sportowego Rewizji Tomaszowskich . Poseł po raz kolejny, także w tym roku ufundował nagrodę dla zwycięzców i osobiście wręczył ją zdobywcy I miejsca w Plebiscycie, Tomaszowski Dom Kultury.

Wsparcie XXI Finału Plebiscytu Sportowego Rewizji Tomaszowskich - czytaj

Poseł uczestniczył w III Finale Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Chłopcy Malowani", zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość oraz Klub Batalionowy w Zamościu, ufundował też nagrody dla uczestników. Tegoroczny finał odbył się w sali widowiskowej Klubu III Batalionu Zmechanizowanego przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu.

http://zamojska.org/spiewali-chlopcy-dziewczeta-malowani/

Poseł uczestniczył w XXI Finale Plebiscytu Sportowego Rewizji Tomaszowskich połączonym z Podsumowaniem Roku Sportowego 2014 jaki odbył się tego dnia w Tomaszowskim Domu Kultury. Podobnie jak w latach poprzednich Poseł jako jeden ze sponsorów wsparł tegoroczny Plebiscyt fundując i osobiście wręczając nagrodę rzeczową dla jego Zwycięzcy.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010