Rok 2015

Poseł uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego  Krasnymstaw- Miasto. W trakcie uroczystości z rąk Prezesa Koła otrzymał pisemne podziękowanie za wsparcie działalności krasnostawskich wędkarzy, sala budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie.

Organizacja bezpłatnych spotkań informacyjnych dla rolników -z uczestnictwem posła- których celem jest przedstawienie możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
Tego dnia takie szkolenia odbyły się o godz. 13.00 w Sali widowiskowej GOK w Uchaniach oraz o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Hrubieszów.

Solidaryzując się z postulatami protestujących rolników Poseł wziął udział w rolniczym proteście- Demonstracji odbytej pod Sejmem i gmachem Kancelarii Premiera w Warszawie.

Udział w 87 Posiedzeniu Sejmu VII Kadencji.

Jako członek Zespołu Rolnego oraz członek Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł uczestniczył w spotkaniu z delegatami protestujących Rolników, które miało miejsce w Warszawie, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej.

Na zaproszenie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Hrubieszów poseł wziął udział w Gminnym Dniu Kobiet zorganizowanym w miejscowości Kozodawy (gm. Hrubieszów).  W ramach obchodów tego święta rozstrzygnięto konkurs „Kobieta Europejka 2015 – z Hrubieszowa na Urząd w Parlamencie Europejskim". Poseł ufundował i wręczył laureatkom konkursu specjalne upominki. Cześć upominków trafiła także do członków zespołu, którzy przedstawili ciekawą część artystyczną, sala gimnastyczna szkoły w Kozodawach.

Piłkarska Gala Zamojszczyzny- XV Plebiscyt Kroniki Tygodnia. W trakcie uroczystości poseł - jak co roku-  ufundował i wręczył puchar dla najlepszej drużyny piłkarskiej Zamojszczyzny, Klub 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

GALERIA ZDJĘĆ

Zamojska Gala Piłkarska za nami (GALERIA)
kronikatygodnia.pl

Poseł uczestnikiem uroczystości obchodów Dnia Chorego, które odbyły się w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.

Na zaproszenie Burmistrza Józefowa poseł wziął udział w spotkaniu, którego celem było wypracowanie planu działań dla uratowania miejsc pracy w likwidowanej firmie " Prefabet " w Długim Kącie, Urząd Miasta Józefowa.

Udział w 86 posiedzeniu Sejmu RP.

Poseł jednym z uczestników Mszy żałobnej księdza kan. Tomasza Bomby, kościół paraf. p.w. Świętej Trójcy w Komarowie.

Udział w sesji Rady Gminy Sitno i wystąpienie w obronie samorządowej Szkoły Podstawowej w Sitnie

Więcej informacji

Na zaproszenie Zarządu Oddziału NSZZ " Solidarność" w Biłgoraju poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków, sala Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju.

Na zaproszenie organizatorów posełuczestniczył w spotkaniu podsumowującym Orszak Trzech Króli w Zamościu. W trakcie spotkania poseł- wraz z organizatorami - wręczał podziękowania za pomoc w organizacji w/w wspaniałego przedsięwzięcia licznym organizacjom, samorządom i osobom prywatnym, sala Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej " Luneta ".

Spotkanie z członkami ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Tyszowce, władzami samorządowymi, sala Urzędu Miasta Tyszowce.

Posełuczestnikiem zebrania członków ŚZŻAK Okręg ZamośćKoło Rejonowe Skierbieszów, mieszkańców gminy Skierbieszów, Gminny Dom Kultury w Skierbieszowie.

Spotkania z członkami ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Mircze oraz mieszkańcami gminy Mircze, biuro ŚZŻAK URząd Gminy w Mirczu i świetlica wiejska w Marysinie.

Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Werbkowicach, Werbkowice- siedziba Spółdzielni.

Udział w sesji Rady Miasta Zamościa, sala Consulatus UM Zamość

Obchody 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Po zakończeniu uroczystości patriotycznej przy kościele na wodzie Poseł wraz z innymi delegacjami złożył wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Powstańców w Zwierzyńcu.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010