Rok 2015

Na zaproszenie Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny w Biłgoraju , Burmistrza Zwierzyńca poseł - wraz pocztem sztandarowym ŚZŻAK Okręg Zamość - uczestniczył w obchodach 72 rocznicy rozpoczęcia likwidacji OBOZU PRZESIEDLEŃCZEGO W ZWIERZYŃCU

GALERIA ZDJĘĆ

Udział w Gali Finałowej 3 Zamojskiego Festiwalu Filmowego " Spotkania z historią" połączonego z koncertem zespołu Brathanki, Rynek Wielki w Zamościu

Na zaproszenie Rady Gminy, Wójta Gminy, Proboszcza Parafii Turobin i Mieszkańców Wsi Guzówka Kolonia poseł wziął udział w Dożynkach Gminno - Parafialnych

GALERIA ZDJĘĆ

Udział w zamojskich uroczystościach Święta Wojska Polskiego.

Poseł jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wziął udział w uroczystości z okazji Święta 3 Zamojskiego batalionu zmechanizowanego oraz 20-tej rocznicy zakończenia działalności Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu i sformowania 3 Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się w Jednostce Wojskowej 3391.

Poseł wśród uczestników wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Janowie Lubelskim. Prezydent RP tego dnia na Lubelszczyźnie wziął udział w otwarciu Festiwalu Kaszy „Gryczaki".

GALERIA ZDJĘĆ

Udział w 98. posiedzeniu Sejmu RP

Poseł jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wziął udział w obchodach 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Biłgoraju

http://bilgoraj.com.pl/obchody-71-rocznicy-wybuchu-powstania-warszawskiego,,3,11,11,1,14083,n.html

 

Poseł jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość był głównym organizatorem oraz wziął udział w obchodach 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Partyzantów w Zamościu.

http://portalzamojski.pl/wiadomosci/galerie/764

http://zyciezamoscia.pl/wydarzenia/uroczyste-obchody-71-rocznicy-wybuchu-powstania-warszawskiego-zamosc-1-sierpnia-2015-r-2/

 

Spotkanie z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego oraz członkami ŚZŻAK Koło Tomaszów Lubelski, sala budynek Biblioteki Publicznej.

Organizacja i udział w uroczystości patriotycznej z okazji 71. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa", zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z: 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu, Fundacją Niepodległości w Lublinie, Parafią p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, Drużyną Harcerską ZHR działającą przy w.w Parafii.


http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps-34087-71-rocznica-wkroczenia-do-szczebrzeszyna-oddzialu-armii-krajowej-dowodzonego-przez-tadeusza-kuncewicza-ps-podkowa/

http://www.zamojska.pl/aktualnosc,1935,0,0,0,Szczebrzeszyn-swietuje.html

 

Z inicjatywy Posła tego dnia odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu miłośników historii mające na celu ochronę miejsca bitwy pod Komarowem (1920 rok).
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=115

Udział w 97. posiedzeniu Sejmu RP

Poseł uczestniczył w XXX Spotkaniach z kulturą.  Spotkanie zorganizowane zostało pod lasem pomiędzy Starym Dzikowem a Obszą,  na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego- Wola Obszańska/Hoszczanica.

Tego dnia Poseł wziął udział w XVI Powiatowych Igrzyskach  LZS Mieszkańców Powiatu Zamojskiego zorganizowanych w Starym Zamościu. Poseł ufundował puchary dla zwycięzców konkurencji przeciągania liny oraz nagrodę dla 3 drużyny ogólnej klasyfikacji.

Uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających mord na mieszkańcach Władysławina i Chłaniowa w czasie II wojny światowej, Gmina Żółkiewka, Powiat Krasnystaw.

Zakończenie Zawodów Wędkarskich. Poseł ufundował puchar oraz dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów, które wręczył wyróżnionym osobiście.

W ramach współpracy Posła z kołami Polskiego Związku Wędkarskiego na Zalewie Tuligłowy k/ Krasnegostawu pod patronatem Posła zostały zorganizowane dwudniowe Zawody Wędkarskie o Puchar Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka.


https://www.facebook.com/175489039166522/photos/a.867289783319774.1073741868.175489039166522/867289916653094/?type=1


http://www.pzw.org.pl/krasnystawmiasto/cms/19014/zawody_wedkarskie_o_puchar_posla_na_sejm_rp_slawomira_zawislaka_

Tego dnia Poseł wziął udział w uroczystościach Dnia Miodu i Pieroga w Biszczy. Rozpoczęły się konferencją pszczelarską, następnie została odprawiona msza św. po której rozpoczął się festyn rekreacyjny..

Spotkanie z mieszkańcami, członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Biłgoraju, sala przy biurze poselskim w Biłgoraju.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010